Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Сацький Віталій Антонович

ГЕРОЙ УКРАЇНИ, ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (1986-2012),

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ І СКЛИКАННЯ, КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК УКРАЇНИ,

АКАДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ, ДВІЧІ ЛАУРЕАТ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1954р.)

Народився 22 квітня 1930 р. у м. Пологи Запо­різької області. Після закінчення Дніпропетровсько­го металургійного інституту розпочав трудове ста­новлення на Криворізькому металургійному заводі, з яким у результаті пов'язав життя на 26 років. За цей час В.І. Сацький пройшов шлях від старшого валь­цювальника до головного інженера заводу. У1980 р. був призначений директором ВИДІ «Мехчормет», з 1983 р. очолював об'єднання «Укрметалургпром».

Із комбінатом «Запоріжсталь» в житті Віталія Ан­тоновича пов'язаний період з 1986 до 2012 рр., який пройшов у роботі на посаді генерального директо­ра ВАТ «Запоріжсталь». За роки трудової діяльності здобув заслужений авторитет талановитого орга­нізатора, долучився до наукових розробок у галузі. Зокрема, захистив кандидатську дисертацію, опублі­кував понад 200 наукових праць, автор 300 винахо­дів. Є академіком Російської Академії природничих наук. Колеги знають В.І. Сацького як мудрого настав­ника, який щиро вболіває за свою справу, людину, чия енергійність і постійна бадьорість надихала на нові звершення і додавала наснаги в роботі.

ВАТ «Запоріжсталь», яке 26 років очолював В.А. Сацький, за обсягом виробництва посідає 5 місце серед металургійних підприємств України та 12 міс­це серед найбільших виробників металу СНД. Віталій Антонович значну увагу приділяв технічному стану виробництва, втіленню нових технологій, енерго­збереженню та природоохоронним заходам. На сьо­годні на підприємстві введено в експлуатацію нову, найсучаснішу в Україні за технічним оснащенням доменну піч № 2. У цеху гарячої прокатки виконано комплекс робіт з реконструкції стану «БТЛС-1680». Здійснено реконструкцію киснево-компресорно­го цеху з будівництвом блоку розділення повітря.

«Запоріжсталь» - єдине в Україні підприємство з ви­робництва тонколистового прокату з нержавіючих і легованих сталей, гнутих профілів, консервної жер­сті. Врахувавши проблеми забезпечення виробницт­ва природним газом та іншими енергоносіями, ке­рівництво затвердило програму енергозбереження, за якою, зокрема, втілено проект вдування пилову­гільного палива в доменні печі, що дозволило скоро­тити щорічні витрати природного газу на 336 млн м3 і металургійного коксу на 331 тис. тонн, та забезпечи­ти підприємству економію природного газу на 45%.

Здобутки В.А. Сацького за роки керівництва під­тверджені численними нагородами. За визначні тру­дові досягнення у розвитку металургійної промисло­вості України Віталію Антоновичу присвоєно звання Герой України з врученням ордена Держави. Присвоє­но звання заслуженого металурга України. Відзначе­но орденами «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» трьох ступенів, князя Яросла­ва Мудрого V ступеня. За розробку та впровадження ресурсозберігаючої технології виробництва конку­рентоздатного на світовому ринку арматурного про­кату нового покоління присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. Віталій Антонович - переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних рейтингів, має численні громадські нагороди. Наго­роджений Подякою Кабінету Міністрів України та По­чесною грамотою Верховної Ради України. За активну участь у вирішенні проблем регіону ВАСацькому присвоєно звання почесного громадянина Запорізь­кої області, міст Запоріжжя і Пологи та нагороджено орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм».

Віталій Антонович одружений, з дружиною Гали­ною Володимирівною мають двох доньок.

Багато років минуло від часу закінчення техноло­гічного факультету Дніпропетровського металургій­ного інституту, навчальний заклад нині є академією національного рівня. Із вдячністю за здобуті знання В.А. Сацький зичить альма-матер подальшого роз­витку, наукових досягнень, найкращих випускників, які зміцнюватимуть потенціал нашої країни та ста­нуть взірцями професійної майстерності.


 Вгору: Видатні випускники академії