Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ткачук Геннадій Анатолійович

НАЧАЛЬНИК НІКОПОЛЬСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ,

РАДНИК ПОДАТКОВОЇ ТА МИТНОЇ СЛУЖБИ 2 РАНГУ

ВИПУСКНИК ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1993р.)

Всебічна обізнаність у системі національно­го оподаткування, високий професіоналізм, досвід роботи у податкових органах сприя­ють успішній роботі Геннадія Ткачука на по­саді начальника Нікопольської об'єднаної державної податкової інспекції, а передумови його поступового кар'єрного зростання сягають років навчання на економічному факультеті Дніпропет­ровського металургійного інституту.

Народився 3 липня 1971 р. у м. Дніпропетровськ. Вищу освіту здобув за спеціальністю «Економіка і управління в металургії». Студентські часи згадує з задоволенням, адже нині вони сповнені яскравими спогадами про щасливі роки юності. Особливо вдяч­ний висококваліфікованим педагогам, які сіяли зер­на знань та любові до обраної справи у серця май­бутніх фахівців, власним прикладом заохочуючи до активного життя в навчальному процесі. Вільний від занять час Геннадій Анатолійович присвячував захо­пленню музикою - грав на саксофоні у духовому ор­кестрі інституту під керівництвом Миколи Федорови­ча Волкова. Поєднання непростих економічних дисциплін і музичної творчості під час навчання сприяло всебічному розвитку його особис­тості, вчило дисциплінованості та вмінню ефективно розподіляти час.

У 1993 р. першим місцем робо­ти Г. А. Ткачука стала державна по­даткова інспекція Дніпропетров­ського району, де він працював до 2000 р. Спершу обіймав посаду державного інспектора, згодом був призначений старшим державним ревізором-інспектором відділу по­даткових розслідувань на конкурс­ній основі. У 1996 р. переведений на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу подат­кових розслідувань, згодом - го­ловного державного ревізора-ін- спектора відділу аудиту юридичних осіб, у 1998 р. призначений виконувачем обов'язків начальника відділу документальних перевірок, від­так переведений на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу документальних пере­вірок юридичних осіб, у 1999 р. - на посаду головно­го державного ревізора-інспектора відділу приму­сового стягнення податків і зборів.

З березня 2000 р. Геннадій Анатолійович - вико­нувач обов'язків начальника управління, начальник відділу документальних перевірок юридичних осіб Новомосковської об'єднаної державної податкової інспекції на конкурсній основі, з квітня того ж року - начальник управління, начальник відділу докумен­тальних перевірок юридичних осіб на конкурсній основі. У 2001 р. переведений виконувачем обов'язків начальника управління податкового аудиту, згодом очолив управління, а у 2004 р. призначений заступ­ником начальника інспекції - начальником управлін­ня податкового аудиту та валютного контролю.

У 2005-2013 рр. продовжив роботу на керівних посадах: начальник Лівобережної МДПІ м. Дніпро­петровськ, начальник ДПІ в Кіровському районі м. Дніпропетровська по переводу, головний держав­ний інспектор відділу контролю та моніторингу цін на ринку продо­вольства Управління контролю цін на ринках продовольства України, начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Київській об­ласті.

З 2013 р. обіймає посаду на­чальника Нікопольської об'єднаної державної податкової інспекції.

Геннадій Анатолійович має си­на, з яким ділиться секретами по­лювання та рибальства - справжніх чоловічих захоплень, яким надає перевагу у вільні години. Життєве кредо авторитетного податківця - як підтвердження рішучості в діях на шляху до мети: «Завжди».Вгору: Видатні випускники академії