Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Відділ якості освітньої діяльності

 Основними завданнями Відділу є організація та проведення моніторингових досліджень та забезпечення технічного супроводу моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти НМетАУ.

Функції Відділу полягають у:

- розробці спільно з Радою з забезпечення якості освітньої діяльності та підготовки фахівців НМетАУ (РЗЯОД) структури та змісту інструментарію моніторингових досліджень;

- формуванні спільно з РЗЯОД параметрів вибіркової сукупності соціологічних досліджень з метою забезпечення репрезентативності їх результатів та подання на затвердження Постійній комісії Вченої ради НМетАУ з моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості (далі – Комісія ВР);

- організації та проведенні опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників академії та представників роботодавців – з питань якості освітніх програм та рівня підготовленості випускників до професійної діяльності;

- аналізі якості проведення навчальних занять (зокрема організація відвідування навчальних занять тощо);

- первинній обробці та передачі інформації до РЗЯОД для її подальшого фахового опрацювання, аналізу отриманих результатів та формування звіту;

- супроводження спільно з РЗЯОД опитувальних мереж (груп здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників тощо) під час моніторингових досліджень.

За підсумками перевірки 2016 році органом сертифікації «Міжнародні стандарти і системи» академія отримала державний  Сертифікат на систему управління якістю (внутрішню систему забезпечення якості) зареєстрований у Реєстрі Державної системи сертифікації 22 грудня 2016р. №UA 2.173.10174-16, щодо системи управлінню якістю стосовно надання послуг у сфері вищої освіти (код ДКПП 85.42) та наукового досліджування (коди ДКПП 72.19).

У 2018 році Академія підтвердила відповідність чинним  в Україні нормативним документам, а саме ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), до внутрішньої системи управління якістю та отримала державний  Сертифікат на систему управління якістю (внутрішню систему забезпечення якості) зареєстрований у Реєстрі Державної системи сертифікації 14 січня 2019р. №СУЯ.001-19 і дійсний до 13 січня 2022р.

 

Співпраця з закордонними і вітчизняними партнерами у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в НМетАУ

 

11-14 лютого 2020 р., в рамках виконання проекту Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО» (EDUQAS) 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP, Національну металургійну академію України відвідали представники Королівського технологічного інституту KTH (Швеція), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця, Національного університету "Львівська політехніка", Донецького державного університету управління та Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України.

Під час візиту гості ознайомилися з системою внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у НМетАУ, яка була суттєво модернізована саме завдяки активній участі нашої академії в цоьму міжнародному проекті. Наші партнери здійснили зовнішню оцінку двох освітньо-професійних програм, за якими ведеться підготовка фахівців у нашій академії: бакалаврської програми “Переклад з англійської мови” та магістерської програми “Металургійні процеси для виробництва і обробки металів і сплавів”.

Представники НМетАУ, проф. О. Потап, доц. А. Ашкелянець, доц. О. Жаданос та доц. О. Максакова презентували організаційну структуру ВСЗЯО, основні напрями співробітництва з роботодавцями, інформаційно-аналітичну систему управляння якістю освіти та систему анкетування (опитування) здобувачів вищої освіти в нашій академії.

Під час інтерв’ю з викладачами та студентами партнери мали змогу з’ясувати особливості навчання та викладання на освітніх програмах, які оцінювались, скласти власне враження щодо цього.

Згідно з програмою візиту гості відвідали провідні галузеві підприємства нашого регіону: заводи ПАТ ІНТЕРПАЙП і конструкторське бюро ТОВ «ДАНІЕЛІ ХЕВІ МАШІНЕРІ ІНЖИНІРІНГ», на яких працює значна кількість випускників нашої академії. Партнери відзначили тісний та ефективний зв’язок НМетАУ з роботодавцями та посилену практичну підготовку наших студентів, що  забезпечує набуття професійних компетентностей.

Національна металургійна академія України висловлює щиру подяку нашім вітчизняним і закордонним партнерам за цінні поради і обмін досвідом у забезпеченні якості вищої освіти. Ці рекомендації обов’язково будуть враховані у подальшій розбудові системи внутрішнього забезпечення якості освіти в НМетАУ.