Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Загальний каталог вибіркових навчальних дисциплін (ІПБТ)

Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права ІПБТ (Національна металургійна академія України) забезпечила  шляхом впровадження «ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБІРКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ».

2023-2024

Бакалаврат. 1 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноуніверситетські вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 1 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноуніверситетські бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 2 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноуніверситетські вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 2 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноуніверситетські бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 3 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноуніверситетські вибіркові дисципліни бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 3 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноуніверситетські бази вибіркових дисциплін бакалаврського рівня у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 4 курс – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноуніверситетські вибіркові дисципліни у 2023-2024 н.р.

Бакалаврат. 4 курс – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноуніверситетські бази вибіркових дисциплін  у 2023-2024 н.р.

Магістратура – ПОФАКУЛЬТЕТНИЙ  ПЕРЕЛІК  СТУДЕНТІВ груп ОГ, які обрали загальноуніверситетські вибіркові дисципліни магістерського рівня у 2023-2024 н.р.

Магістратура – СПИСКИ  ОБ'ЄДНАНИХ  ГРУП  (ОГ) для вивчення навчальних дисциплін загальноуніверситетські бази вибіркових дисциплін магістерського рівня у 2023-2024 н.р.

 

Розклад

Бакалаври - 1 курс

 Магістри   

        

 


Додатки