UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін

Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права Національна металургійна академія України забезпечила шляхом впровадження «Організаційно-методичних засад забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців».


Додаткиfacebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Інформація

Рада з забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців

Відділ якості освітньої діяльності

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін