Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукові школи

 

Наукова школа в напрямку «Технічні науки»

Інтелектуальні  інформаційні та

енергозберігаючі  інноваційні технології в

металургії та машинобудуванні”

Науковий керівник: доктор технічних наук,

професор Пройдак Юрій Сергійович

 

Дослідницька структура наукової школи формується з наукових колективів:

 «Українська наукова школа теоретичних і експериментальних досліджень процесів електрометалургійного виробництва спеціальних сталей, феросплавів, кольорових металів та електротермії вуглецево-графітової продукції, абразивних матеріалів широкого функціонального призначення»

Науковий лідер академік НАН У, доктор технічних наук професор, завідувач кафедри Пройдак Юрій Сергійович

Науковий напрямок досліджень

Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозаощаджуваних процесів вилучення металів із руд при виплавці феросплавів. Дослідження концепції природи хімічного зв’язку, та стану оксидних та металевих систем. Розробка теорії і інноваційних технологій виплавки електросталі підшипникового, корозійностійкого сортаменту і металу для залізничного транспорту та атомної енергетики. Циклона плавка в чорної і кольорової металургії, виробництво конструкційних сталей зі спеціальними властивостями. Розробка способів утилізації металургійних відходів для одержання та рафінування вторинних кольорових металів і сплавів.

 

«Фундаментальна теорія і практика металургії сталі»

Науковий лідер доктор технічних наук професор, член.-кор. НАНУ,  ректор НМетАУ  Величко Олександр Григорович.

Науковий напрямок досліджень

Фундаментальні дослідження сталеплавильних процесів. Розробка ресурсо-і енергозберігаючих технологій виробництва високоякісних сталей, позапічної обробки розплавів, розливання сталей. Розробка теорії хвильової гідродинаміки в металургії, механіки газу та рідини. Тепло-масообмін в металургійних агрегатах.

 

«Теоретичні концепції сучасних технологій виробництва чавуну та окускування металургійної сировини».

Науковий лідер доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри чавуну Тараканов Аркадій Костянтинович.

Науковий напрямок досліджень

Вдосконалення технологій доменної плавки, окускування металургійної сировини, безкоксового отримання заліза

 «Придніпровська наукова школа обробки металів тиском».

Науковий лідер доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ОМТ Фролов Ярослав Вікторович

Науковий напрямок досліджень

Процеси пластичної деформації металів та сплавів

 «Дніпропетровська наукова школа термічної та деформаційно-термічної обробки сталей академіка К.Ф.Стародубова».

Науковий лідер доктор технічних наук професор, завідувач кафедри ТОМ Дейнеко Леонід Миколайович

Науковий напрямок досліджень

Процеси структуроутворення та їх взаємозв,язок з комплексом властивостей металів, розробка параметрів термічної або комплексної обробки з метою оптимізації структури та властовостей, конструкторсько-технологічних параметрів нагрівального та гартівного обладнання для реалізаціїї розробок

 «Дніпропетровська наукова школа металознавства та теоретичного і прикладного матеріалознавства»

Науковий лідер доктор технічних наук професор, завідувач кафедри матеріалознавства  Узлов Костянтин Іванович

Науковий напрямок досліджень

Фазові перетворення, формування структури та властивостей в багатокомпонентних сплавах на основі заліза, кольорових металів та напівпровідників при кристалізації та в твердому стані. Управління структурою та властивостями матеріалів.

 «Дніпропетровська наукова школа теорії і практики ливарного виробництва»

Науковий лідер доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ливарного виробництва, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Хричиков Валерій Євгенович

Науковий напрямок досліджень

Розробка наукових і технологічних основ виробництва нових видів валків з легованих і модифікованих сплавів на основі заліза для металургійної, хімічної, паперової і харчової галузей промисловості.

Фундаментальні та прикладні дослідження твердіння, структуроутворення, підвищення фізико-механічних і експлуатаційних властивостей легованих і модифікованих сплавів на основі заліза та кольорових металів.

Теоретичні і технологічні основи розробки нових видів формоутворення, складів формувальних сумішей, захисних покриттів, у тому числі з використанням порошкових відходів металургійної промисловості.

Теоретичні і технологічні основи модифікування виливків нано- і ультрадисперсними частинками і вплив зовнішніх фізико-механічних дій на рідкий метал, що кристалізується у ливарній формі.

Теоретичні і технологічні основи виготовлення виливків за витоплюваними моделями.

Теоретичні і технологічні основи виготовлення комбінованих метало-парцелянових виливків

Теоретичні і технологічні основи структурування сумішей з неорганічним сполучним у полі надвисокочастотного випрмінювання.

 

 

Інформаційні технології для промисловості і бізнесу

 Науковий лідер доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  ІТС Гнатушенко Вікторія  Володимирівна

 

 

 

 


 

 

 

 

Наукова школа в напрямку

«Математичні науки та природничі науки»

 Наукові основи зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище”

Науковий керівник: доктор технічних наук,  професор Губинський Михайло Володимирович.

 

Дослідницька структура наукової школи формується з наукових колективів:

 «Дніпропетровська наукова школа промислової теплоенергетики»

Науковий лідер доктор технічних наук, професор кафедри ЕСЕМ НМетАУ Губинський Михайло Володимирович

Науковий напрямок досліджень

Екологічно безпечні енергоефективні теплотехнології і агрегати у промисловості та комунальній сфері.

 «Українська науково-педагогічна школа металургійної теплотехніки та теплофізики»

Науковий лідер доктор технічних наук професор, завідувач кафедри ЕТОП Єрьомін Олександр Олегович

Науковий напрямок досліджень

Енергозбереження та інноваційні теплотехнології в промисловості

Моделювання теплофізичних процесів у металургії

Удосконалення конструкцій та теплової роботи високотемпературних установок  

Розробка технологій спалювання палива та утилізації теплоти димових газів

Зниження шкідливих викидів при спалюванні палива

 «Фізико-хімічні, аналітичні і технологічні основи металургійних  процесів і матеріалів»

Науковий лідер доктор технічних наук професор, завідувач кафедри теорії металургійних процесів  та фізичної хімії    Камкіна Людмила Володимирівна

Науковий напрямок досліджень

Вдосконалення окислювально-відновлювальних процесів одержання металів на основі фізико-хімічних досліджень та розробки механізму процесу, побудова математичних моделей з урахуванням нерівноважності, технологія одержання чистої сталі, аналітичний контроль складу сировини та готової продукції та вилучення цінних складових з техногенних відходів