Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Аспірантура і докторантура

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 РОЦІ 

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

Правила прийому до аспірантури Українського державного університету науки і технологій у 2024 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується  прийом до аспірантури Українського державного університету науки і технологій для здобуття третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD)

Галузь знань

Спеціальність

Шифр

Назва

Код

Назва

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051 

Економіка

07

Управління  та адміністрування

073

Менеджмент

076

Підприємництво та торгівля

10

Природничі науки

101

Екологія

102

Хімія

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки і технології

13

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

132 

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

136

Металургія

14

Електрична інженерія

144

Теплоенергетика

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

162

Біотехнології та біоінженерія

19

Архітектура та будівництво

192

Будівництво та цивільна інженерія

26

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

27

Транспорт

273

Залізничний транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Особи , які вступають до аспірантури, подають наступні документи:

Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-наукового рівня доктора філософії, подають до навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої освіти Університету наступні документи:

- результат ЄВІ або сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (розділ II, абзац 2 Правил);

- заява про допуск до конкурсних вступних іспитів, де потрібно вказати з якої спеціальності (шифр, назва), ОНП підготовки, вид підготовки (очна (денна/вечірня) або заочна форма) (бланк надається);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорту (1-ша та 2-га сторінки) та реєстрації місця проживання);

- копія ідентифікаційного коду;

-  особовий листок з обліку кадрів форма № П-2ДС (бланк надається);

- копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);

- копія додатку до диплома магістра (спеціаліста);

-  список та копії опублікованих наукових праць (тези доповідей, статті, патенти, монографії) зі спеціальності за якою буде здійснюватися підготовка в аспірантурі (за наявності);

- презентація дослідницьких пропозицій / або реферат з обраної наукової спеціальності, яка(ий) оцінюється та підписується науковим керівником (розділ II, абзац 3 Правил);

- згода на обробку персональних даних (бланк надається);

-  три фотокартки розміром 3x4;

- копія військово-облікового документу (для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до п.34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджених Постановою КМУ від 30.12.2022 р. №1487;

- папка-швидкозшивач, 30 файлів.

- рекомендацію Вченої ради Університету (факультету) (за наявності);

Усі копії завіряються згідно з оригіналами представником до навчально-наукового центру підготовки кадрів вищої освіти Університету в установленому порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Прийом документів: 

 

                               

м. Дніпро, пр-кт Науки (Гагаріна), 4. кім. 327. тел. (056)746-31-53,

Е-mail: n.m.velikonskaya@ust.edu.ua

 

Вартість підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) у 2024 році

Форма навчання

Вартість одного року підготовки, грн.

денна

41000 грн

заочна

32000 грн

Зразки документів:

Особовий листок (Форма№ П-2ДС)

 

Етапи вступної кампанії2024 року

Додаткова сесія прийому документів*

Прийом документів

з 01.05 по 14.05

Терміни проведення вступних іспитів

з 20.05 по 28.05

Термін результатів вступних іспитів

29 травня

Зарахування до аспірантури з результатами ЄВІ 2023 року

30 травня

Зарахування до аспірантури з результатами ЄВІ 2024 року

30 липня

Основна сесія прийому документів

Прийом документів

з 12.08 по 26.08

Фаховий вступний іспит

з 02.09 по 12.09

Термін оприлюднення списку вступників, яких рекомендовано до зарахування за кошти держбюджету

13 вересня

Наказ про зарахування за кошти держбюджету

16 вересня

Наказ про зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

27 вересня

Початок навчання в аспірантурі

з 1 жовтня

Додаткова сесія прийому документів (за наявності вільних місць)

Прийом документів

з 07.10 по 18.10

Терміни проведення вступних іспитів

з 21.10 по 28.10

Термін оприлюднення списку вступників, яких рекомендовано до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

29 жовтня

Наказ про зарахування

30 жовтня

Початок навчання в аспірантурі

01 листопада

 

 

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

Правила прийому до докторантури Українського державного університету науки і технологій у 2024 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується  прийом до докторантури Українського державного університету науки і технологій для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Особи , які вступають до докторантури, подають на ім’я ректора університету:

·         заяву;

·         особовий листок з обліку кадрів з підписом відповідальної особи відділу кадрів (Форма № П-2ДС);

·         письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

·         розгорнутий план докторської дисертації;

·         список опублікованих наукових праць і винаходів, засвідчений вченим секретарем;

·         копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

·         копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;

·         копія військово-облікового документа;

·         кольорове фото 4х6.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Прийом документів: 

 

Перший етап

з 08.04.2024 р. по 22.04.2024 р.

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Другий етап

з 01.08.2024 р. по 15.08.2024 р.

1. За кошти державного або регіонального замовлення;

2. За кошти фізичних та/або юридичних осіб

                                 

м. Дніпро, пр-кт Науки, 4. кім. 327. тел. (056)746-31-53,

Е-mail: n.m.velikonskaya@ust.edu.ua

Зарахування до докторантури:

період

Джерела фінансування

з 01 травня 2024 року

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 01 вересня 2024 року

За кошти державного або регіонального  фінансування та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Зразки документів:

Особовий листок (Форма№ П-2ДС)

Характеристика наукової діяльності вступника

Розгорнутий план докторської дисертації

Заява 

Список наукових праць 

 

 Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, к. 320 та пр. Гагаріна, 4, к. 327

Е-mail: n.m.velikonskaya@ust.edu.ua

Відділ аспірантури і докторантури,

 тел. 746-31-53

 перерва з 12:00 до 13:00

Завідувач: Великонська Наталiя Михайлiвна

Фахівець 1 категорії: Потапенко Людмила Миколаївна

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ.

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій.

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів".

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій.

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертації

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» зі змінами: Постанова КМУ від 03.04.19р. №283.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».


Зображення

image photo_2024-07-23_12-25-43.jpg

image photo_2024-07-23_12-25-46.jpg

image photo_2024-07-23_12-25-49.jpg


Додатки