Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Аспірантура і докторантура

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ ДО АСПІРАНТУРИ У 2024 РОЦІ 

ЄТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ У 2024 РОЦІ

Основна сесія прийому документів

Початок прийому заяв і документів

04 серпня

Закінчення прийому заяв і документів

01 вересня о 1500

Терміни проведення вступних іспитів

02 вересня – 12 вересня

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

Не пізніше 15 вересня

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Не пізніше 29 вересня

Початок навчання в аспірантурі

З 01 жовтня

Додаткова сесія прийому документів*

Початок прийому заяв і документів

27 жовтня

Закінчення прийому заяв і документів

14 листопада о 1500

Терміни проведення вступних іспитів

З 17 по 26 листопада

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 28 листопада

 *- тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб

ПРО УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

Правила прийому до докторантури Українського державного університету науки і технологій у 2024 році

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується  прийом до докторантури Українського державного університету науки і технологій для здобуття наукового ступеня доктора наук

 

Особи , які вступають до докторантури, подають на ім’я ректора університету:

·         заяву;

·         особовий листок з обліку кадрів з підписом відповідальної особи відділу кадрів (Форма № П-2ДС);

·         письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним працівником відповідного вищого навчального закладу із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

·         розгорнутий план докторської дисертації;

·         список опублікованих наукових праць і винаходів, засвідчений вченим секретарем;

·         копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

·         копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата наук;

·         копія військово-облікового документа;

·         кольорове фото 4х6.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Термін підготовки – 2 роки з відривом від виробництва.

Прийом документів: 

 

Перший етап

з 08.04.2024 р. по 22.04.2024 р.

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Другий етап

з 01.08.2024 р. по 15.08.2024 р.

1. За кошти державного або регіонального замовлення;

2. За кошти фізичних та/або юридичних осіб

                                 

м. Дніпро, пр-кт Науки, 4. кім. 327. тел. (056)746-31-53,

Е-mail: n.m.velikonskaya@ust.edu.ua

Зарахування до докторантури:

період

Джерела фінансування

з 01 травня 2024 року

Виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 01 вересня 2024 року

За кошти державного або регіонального  фінансування та за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Зразки документів:

Особовий листок (Форма№ П-2ДС)

Характеристика наукової діяльності вступника

Розгорнутий план докторської дисертації

Заява 

Список наукових праць 

 

 Адреса: 49600, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2, к. 320 та пр. Гагаріна, 4, к. 327

Е-mail: n.m.velikonskaya@ust.edu.ua

Відділ аспірантури і докторантури,

 тел. 746-31-53

 перерва з 12:00 до 13:00

Завідувач: Великонська Наталiя Михайлiвна

Фахівець 1 категорії: Потапенко Людмила Миколаївна

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ.

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій.

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів".

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Українському державному університеті науки і технологій.

 

Про затвердження вимог до оформлення дисертації

Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» зі змінами: Постанова КМУ від 03.04.19р. №283.

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення».

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».


Додатки