Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Акредитація спеціальностей

29 травня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 р. № 622-л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

 

Склад експертної комісії:

Шмандій Володимир Михайлович – завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Хрутьба Вікторія Олександрівна – завідувач кафедри екології  та безпеки життєдіяльності  Національного транспортного університету, доктор технічних наук, доцент, член комісії

 

В період з 27 по 29 травня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за першим (бакалаврським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 


 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 101 – Екологія за освітньо-професійною програмою підготовки «Екологія» (перший та другий рівень вищої освіти)

 

Якісний склад групи забезпечення спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього середовища за освітньо-професійною програмою підготовки «Технології захисту навколишнього середовища» (перший рівень вищої освіти)

 

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

 

Показники наукової, науково-педагогічної та іншої професійної діяльності викладачів кафедри екології, теплотехніки та охорони праці НМетАУ за видами та результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р., № 1187 в редакції Постанови КМУ від 10.05.2018 р., № 347

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

 

Обеспечение учебно-методической литературой (для других специальностей)

 


 

25 січня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 № 49 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144– «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

 

Склад експертної комісії:

Рябенко Олександр Антонович - завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне, доктор технічних наук, професор, голова комісії,

Гакал Павло Григорович – завідувач кафедри аерокосмічної теплотехніки Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», м. Харків, доктор технічних наук, доцент, член комісії.

 

В період з 23 по 25 січня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Теплофізика» зі спеціальності 144 – «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

30 січня 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2019 № 49 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертної комісії:

Сафранов Тамерлан Абісалович – завідувач кафедри екології та охорони довкілля Одеського державного екологічного університету, м. Одеса,  доктор геолого-мінералогічних наук, професор;

Лукашов Дмитро Володимирович – завідувач кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, доктор біологічних наук, професор

В період з 28 по 30 січня 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Екологія» зі спеціальності 101 «Екологія» за другим (магістерським) рівнем. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

6 лютого 2019 р. в Національній металургійній академії України (НМетАУ) закінчила роботу експертна комісія, утворена Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 № 89 л, яка проводила первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 136 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Склад експертної комісії:

Дешко Валерій Іванович – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор

Ганжа Антон Миколайович – завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор

В період з 4 по 6 лютого 2019 року комісія розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела безпосередньо на місці експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності НМетАУ вимогам до акредитації освітньо-професійної програми «Промислова теплотехніка» зі спеціальності 101 «Металургія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Під час експертного оцінювання комісія перевірила достовірність інформації, фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, зміст і якість підготовки фахівців щодо їх відповідності нормативним вимогам, стан міжнародних, освітніх, наукових зв’язків, наукової діяльності та залучення до неї здобувачів вищої освіти з освітньо-професійної програми, що акредитується.

З висновками експертної комісії можна ознайомитися за посиланням: ВИСНОВКИ.


Додатки

visnovoki_183.pdf (visnovoki_183.pdf 6517 kb)

grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_101.pdf (grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_101.pdf 169 kb)

grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_183.pdf (grupa_zabezpechennia_spetsialnosti_183.pdf 170 kb)

yakisnyi_sklad_kaf_etop.pdf (yakisnyi_sklad_kaf_etop.pdf 526 kb)

pokaznyky_diyalnosti_2019.pdf (pokaznyky_diyalnosti_2019.pdf 559 kb)

oborudovanie.pdf (oborudovanie.pdf 117 kb)

zabezpechennia_nml.pdf (zabezpechennia_nml.pdf 123 kb)

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці за дисциплінами (для інших кафедр)

1_yakisniy_sklad_za_distsiplinami.docx (1_yakisniy_sklad_za_distsiplinami.docx 20 kb)

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів.  

Обеспечение учебно-методической литературой (для других специальностей)

2_zabezpechennya_nml_ta_obladnannya.doc (2_zabezpechennya_nml_ta_obladnannya.doc 117 kb)

Показники наукової, науково-педагогічної та іншої професійної діяльності викладачів кафедри екології, теплотехніки та охорони праці НМетАУ за видами та результатами, переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності затверджених Постановою КМУ від 30.12.2015 р., № 1187 в редакції Постанови КМУ від 10.05.2018 р., № 347

pokazniki_diyalnosti_2019.doc (pokazniki_diyalnosti_2019.doc 646 kb)

Якісний склад кафедри екології, теплотехніки та охорони праці

yakisniy_sklad_vipuskovoyi_kafedri.doc (yakisniy_sklad_vipuskovoyi_kafedri.doc 457 kb)