Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Запрошуємо до обговорення

Запрошуємо до обговорення проектів освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями:

101 - Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія та раціональне природокористування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

101 - Екологія, освітньо-професійна програма «Екологія та захист довкілля» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

136 - Металургія, освітньо-професійна програма «Промислова теплотехніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти;

183 - Технології захисту навколишнього середовища, освітньо-професійна програма «Технології захисту навколишнього середовища» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 
Просимо усіх зацікавлених осіб свої зауваження і пропозиції щодо покращення програм надсилати на E-mail: o.o.yeromin@ust.edu.ua  або  kaf.temp@metal.nmetau.edu.ua
 
Обговорення завершується 16.06.2023.
 
 
 
Запрошуємо до обговорення проектів освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями:

136 - Металургія, освітньо-професійна програма «Промислова теплотехніка» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 
Просимо усіх зацікавлених осіб свої зауваження і пропозиції щодо покращення програм надсилати на E-mail: o.o.yeromin@ust.edu.ua  або  kaf.temp@metal.nmetau.edu.ua
 
Обговорення завершується 24.05.2024.

Додатки