Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Наукова діяльність

Діяльність кафедри теплотехніки та екології металургійних печей, чи просто кафедри печей, нерозривно зв'язана зі становленням і розвитком Дніпропетровської науково- педагогічної школи металургійної теплотехніки.

Підготовка інженерів за фахом "Металургійні печі", інакше кажучи, металургів-теплотехніків, почалася в СРСР у 30х роках ХХ століття в зв'язку з інтенсивним розвитком вітчизняної металургії.

У СРСР до 30х років ХХ століття утворилися три центри підготовки фахівців з пічної теплотехніки: в Уральському політехнічному інституті (Катеринбург), у Московському інституті сталі і сплавів і в Дніпропетровському металургійному інституті. Кожний з центрів розвивався незалежно і придбав власний науковий напрямок.

Кафедра газопічної теплотехніки (пізніше кафедра печей) була створена в ДМетІ в 1934 році. Її організатором і першим завідувачем з 1934 по 1941 рік був один із засновників металургійної теплотехніки, яскравий представник Дніпропетровської наукової школи професор Йосип Данилович Семикін (1898 - 1971). Й.Д. Семикін розробив інженерну теорію теплопровідності, теорію факела, турбулентних струменів, вніс істотний вклад у розвиток теорії і методів розрахунку променистого теплообміну, регенераторів, теплової роботи печей, заклав основи розрахунку металургійних печей, уперше застосував замкнуту методику їх розрахунку.

Основним науковим напрямком кафедри в роки індустріалізації, відповідно до потреб держави, була інтенсифікація теплових процесів у печах з метою підвищення продуктивності мартенівських і інших плавильних печей.

Подальший розвиток науково-педагогічної школи теплотехніків пов'язаний з ім'ям професора, доктора технічних наук Ноя Юрійовича Тайца (1896 - 1974), що керував кафедрою печей з 1944 по 1973 рік. Світову популярність Н.Ю. Тайцу принесли його праці з теорії і технології нагрівання сталі, з розрахунків нагрівальних печей і температурних напруг при нагріванні. Він ввів до теплових розрахунків металургійних печей класичну теорію теплопровідності.

Під керівництвом Н.Ю. Тайца кафедра до 60х років являла собою висококваліфікований колектив педагогів і наукових співробітників у кількості 150 осіб та стала найбільшої в країні за своїм профілем. Науковий авторитет і активність співробітників кафедри в 60ті роки були настільки помітними, що Держкомітет з чорної металургії СРСР доручає кафедрі роль головної, координуючої організації з розробки та впровадження у промисловість безокисного і малоокисного нагрівання сталі на заводах країни. Завдяки коштам, виділеним Мінчорметом СРСР для розвитку матеріальної бази кафедри, був побудований і введений в експлуатацію в 1975 році 6ти поверховий навчальний корпус "Б". Кафедра одержала сучасну лабораторну базу і пічний зал для дослідно-промислових досліджень нових печей і їх вузлів.

Подальший розвиток кафедри печей пов'язаний з ім'ям професора, доктора технічних наук Минаєва Анатолія Миколайовича (1926 - 1988), що керував кафедрою з 1973 по 1987 рік. З його ініціативи і під його керівництвом при кафедрі в 1965 р. створюється галузева лабораторія безокисного і швидкісного нагрівання металу. Завдяки його зусиллям і при його активній участі побудований навчально-лабораторний корпус "Б", оснащений сучасним устаткуванням, тим самим була створена науково-промислова база для навчального процесу і наукових досліджень. У період завідування кафедрою А.М. Минаєвим штатний склад наукових співробітників досяг свого максимального значення і складав близько 120 осіб. У цей період під його керівництвом проводяться великомасштабні дослідження у газузі швидкісного, мало- і безокисного нагрівання металу; з кінетики окислювання, зневуглецювання і газонасиченості матеріалів; створюються нові режими нагрівання матеріалів, нові конструкції печей і удосконалюються елементи пічного устаткування.

З 1987 року по 2011 рік кафедрою завідував професор, доктор технічних наук Губинський Володимир Йосипович.

З 2012 року та по теперешній час кафедрою завідує професор, доктор технічних наук Єрьомін Олександр Олеговоич.

У 90х роках під керівництвом В.Й. Губинського, за допомогою спонсорів, створені два комп'ютерних класи для навчання студентів і аспірантів, обладнаних ПЕОМ сучасного рівня. Проведено навчання викладачів і наукових співробітників з методів роботи з комп'ютером. Вдалося оснастити кафедру сучасною копіювальною і множною технікою, обновити устаткування навчальних лабораторій.

Починаючи з 196З року, кафедра печей ДМетІ стає центром регулярного проведення наукових конференцій з теорії, розрахунків і конструювання металургійних печей. Ця традиція зберігається і по нинішній час. До 2010 року кафедрою організовано 15 республіканських, всесоюзних і міжнародних конференцій з виданням доповідей та тез. Остання міжнародна конференція за участю багатьох представників ВНЗ, науково-дослідних і проектних інститутів, металургійних комбінатів України, Росії, Республіки Білорусь, Хорватії, Німеччини, Польщі, Словаччини, Японії відбулася в нашій академії у жовтні 2008 року. На жовтень 2011 р. заплановано проведення 16 міжнародной конференції "Теплотехніка та енергетика в металургії".

Свій вклад у виховання фахівців з металургійної теплотехніки і розвиток науки на кафедрі за всю її історію внесли професори: Й.Д. Семикін, Н.Ю. Тайц, Ю.Й. Розенгарт, С.І. Авєрин, Е.М. Гольдфарб, А.М. Минаєв, В.Й. Губинський, В.М. Ольшанський, М.П. Свинолобов, А.Ф. Кравцов, Л.П. Грес, Ю.Я. Абраменков, В.Д. Румянцев; доценти: К.О. Станкевич, Н.І. Топерверх, Н.А. Захаріков, Н.С. Махoв, М.В. Грошев, Г.І. Дьомін, І.І. Радченко, Ю.Ф. Горшков, І.І.Бойко, Ю.К. Литовченко, Е.Й. Семикін, В.П. Козинець, С.І. Решетняк, Ю.І. Усенко, В.Л. Бровкін, Ю.М. Радченко, А.М. Ложко, Б.А. Литвинов, Б.Г. Алексєєв, А.О. Ерьомін, О.В.Гупало; ст. викладачі: Г.М. Затопляєв, В.Б. Пульпінський; асистенти: А.І. Розенгарт-Трушина, Л.В. Легавец, В.В. Трегубов, А.Е. Алуєв, А.І. Яшин, Н.І. Єфименко, Ю.М. Сербинов, І.К. Пашин, Р.М. Абелмахиянов, Т.М. Шемет, В.О. Вехник, Є.О. Каракаш, Т.Є. Сисоєва, А.В. Сибір, Я.В. Романько; наукові співробітники: М.Д. Шаблі, Ю.С. Борбоц, М.Я. Пекарський, В.І. Гупало, О.С. Ересковський, Г.Т. Циганков, А.Г. Шабельников, В.І. Поляков, Д.В. Зеленський, Л.Г. Панюхно, М.М. Челядін, В.Д. Єрьоменко, В.Ф. Сапов, Й.Г. Файнштейн, В.А. Епштейн, А.И. Мартиненко, М.М. Волкова, Ю.М. Флейшман, С.Л. Сурядна, С.М. Тетерядченко, С.П. Ченцов, Ю.Д. Пятигорський, А.Н. Пеккер, І.Г. Бутенко, А.Н. Чернецький, С.В. Рябушко, Г.З. Малкин, В.И. Кравченко, Я.И. Видра, Н.С. Рой, В.П. Галех, І.Г. Харченко, В.Є. Цуран, Ж.І. Бєлоусова, Л.І. Андрейченко, О.І. Шпак, О.Л. Хайкін, Ж.Н. Портная, Л.П. Миколаєва, Т.С. Лезвинськая, С.І. Родіонова, В.Л. Ковальов, Б.Б. Потапов, Л.С. Горбунова, А.В. Бородулін, В.П. Бородуліна, В.Д. Колісник, Н.І. Толстоноженко, В.В. Сидоренко, Н.І. Рогова, А.Н. Стригунов, Ю.В. Куян, В.А. Дудука, О.С. Волковський, К.И. Скориков, В.П. Коноваленко, В.А. Шейхет, В.М. Чупейдо, А.Г. Ткаченко, Т.П. Петрова, Д.И. Рєзнікова, А.Л. Серебреников, Л.В. Пора-Лєонович, Р.С. Артюхова, Л.П. Братанич, Н.С. Уманова, А.І. Семененко, А.Е. Дуганцев, В.І. Томилко, Л.Б. Смоловікова, В.Г. Циперухин, А.Г. Чайка, Н.М. Артеменко, А.І. Грошев, П.Г. Драний, Л.В. Драна, Н.М. Ковальова, В.С. Ібряєв, Н.Я. Нєживенко, Н.С. Шкредова, Г.М. Бартенєв, В.П. Бєлов, А.А. Ткаченко, М.П. Бродський, С.В. Темченко, А.П. Насєдкін, Э.Б. Кравцова, В.Н. Маслова, Н.В. Целуйко, В.В. Лебедєв, Г.Д. Лійко, Н.Ю. Миронова, Л.М. Вахіна, В.В. Яковлєв, Л.С. Карума, Г.В. Беліба, А.І. Зібров, Б.М. Єгоров, І.В. Межебовський, О.М. Коркіна, М.Н. Печенова, І.Б. Панєвіна, Б.А. Безуєнко, М.М. Чхан, О.В. Лосєва, О.Н. Воробйова та інші.

Серед перерахованих імен 8 докторів технічних наук, більше 60 кандидатів технічних наук.

У створення лабораторного устаткування і організацію навчального процесу на кафедрі внесли свій вклад завідувачі навчальними лабораторіями: В.К. Львов, І.Ф. Орешкін, В.В. Мошура, М.Б. Пульпінський; навчальні майстри: К.С. Яковлєв, Л.А. Карпусь, М.Т. Свидерський, В.А. Машошин, В.С. Ковзанок, К.М. Вівташ, Є.І. Волков, А.О. Помінов; старші лаборанти: В.А. Вижимко, М.Я. Будилова, В.С. Улицька, А.І. Сербінова, С.Т. Мушенкова, А.И. Горб, К.П. Сапова, В.І. Лашкевич, Т.В. Цибульник, А.В.Коршилова, Л.О.Воробьова та інші.

Починаючи з 60х років ХХ століття метою наукових розробок кафедри, поряд з інтенсифікацією теплових процесів у печах, стає підвищення якості теплової обробки металу, ресурсо- та енергозбереження, охорона природи.

Велику роль у промисловій реалізації наукових розробок зіграло конструкторське бюро кафедри, створене в 1965 році. За 30 років роботи було виконано 270 робочих проектів печей і їхніх вузлів, рекуператорів, пальників, пристроїв для охолодження прокату. Автори проектів - висококваліфіковані конструктори: С.Л. Сурядна, С.Н. Тетерядченко, С.П. Ченцов.

Нині на кафедрі створені всі необхідні умови для прояву і росту талантів. У розпорядженні студентів і викладачів наукова і навчальна література, сучасна обчислювальна техніка, лабораторно-виробнича база. Кафедра має у своєму розпорядженні багату бібліотеку, заповідану професором Н.Ю. Тайцем.

Велику матеріальну допомогу надають кафедрі її випускники: генеральний директор ЗАТ "Промарматура" І.В. Межебовський і голова правління директорів ЗАТ "Промарматура А.М. Челядін.


Додатки