Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Збірник наукових праць "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"

Збірник "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" ("ТТПТ") засновано Національною металургійною академією України (НМетАУ), як щорічне періодичне наукове видання із загальнодержавною і зарубіжною сферою розповсюдження.

Збірник зареєстровано Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ N 15114-3686 Р від 10.04.2009 р.) і ISSN International Centre (Міжнародним центром реєстрації світової періодики). Індекс друкованої версії видання ISSN 2077-1134.
 
Основна мета видання - поширення науково-технічної інформації щодо передових досягнень, новітніх розробок і результатів досліджень в області технічної теплофізики та промислової теплоенергетики.
 
Категорії читачів: наукові і педагогічні працівники установ освіти, проектних та науково-дослідних інститутів і організацій, фахівці промислових підприємств в області теплофізики і теплоенергетики.
 

РЕДАКЦІЙНА  КОЛЕГІЯ ЗБІРНИКА

Величко Олександр Григорович – Національна металургійна академія України (НМетАУ), ректор; чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. – головний редактор.

Губинський Михайло Володимирович – НМетАУ, зав. каф. промислової теплоенергетики; д.т.н., проф. – заступник головного редактора.

Басок Борис Іванович – Інститут технічної теплофізики НАН України, заст. директора з наукової роботи; чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф.

Безродний Михайло Костянтинович – НТТУ «КПІ», професор каф. теоретичної та промислової теплотехніки; д.т.н., проф.

Варга Августін (Augustin Varga) – Технічний університет (м. Кошице, Словаччина), зав. каф. теплотехніки промислових печей; Ph. D., Prof.

Грес Леонід Петрович – НМетАУ, проф. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; д.т.н., проф.

Гупало Олена В'ячеславівна – НМетАУ, доц. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц. – відповідальний секретар.

Єрьомін Олександр Олегович – НМетАУ, зав. каф. екології, теплотехніки та охорони праці; д.т.н., проф.

Карп Ігор Миколайович – Інститут газу НАН України, почесний директор; академік НАН України, д.т.н., проф.

Лазіч Ладислав (Ladislav Lazić) – Загребський університет (м. Сісак, Хорватія), декан металургійного факультету, Ph. D., Prof.

Михальов Олександр Ілліч – НМетАУ, зав. каф. інформаційних технологій і систем; д.т.н., проф.

Радченко Юрій Миколайович – НМетАУ, доцент каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц.

Саввін Олександр Віталійович – НМетАУ, доцент каф. екології, теплотехніки та охорони праці; к.т.н., доц.

Тімошпольський Володимир Ісаакович – ЗАТ «Нафто­газбудізоляція», директор з науки та нової техніки; д.т.н., проф.

Ткаченко Станіслав Йосипович – Вінницький національний технічний університет, зав. кафедри теплоенергетики; д.т.н., проф.

Яковлєва Ірина Геннадіївна – Запорізька державна інженерна академія, зав. каф. теплоенергетики; д.т.н., проф.

Ярошенко Юрій Гаврилович – Уральський федеральний університет , проф. каф. теплофізики та інформатики в металургії; д.т.н., проф.

Шемет Тетяна Миколаївна – НМетАУ, асистент каф. екології, теплотехніки та охорони праці – технічний редактор.

 

Збірник видається в друкованій формі тиражем 300 екземплярів. Періодичність видання - 1 раз на рік. Мова видання - змішана (українська, російська, англійська). Об'єм збірника - 15 умовно друкарських листів. Формат видання - 60 х 84.
 
Видання кожного випуску збірника здійснюється по рекомендації Вченої ради НМетАУ.
 
У збірнику публікуються статті українських і зарубіжних авторів, тематика яких відповідає спеціальності 05.14.06- "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" (галузь "технічні науки"), затвердженої України ВАК.
 
На підставі договорів про співробітництво статті, що публікуються в збірнику, реферується в Українському реферативному журналі "Джерело" і Реферативному журналі Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук (ВІНІТІ). Електронна копія збірника безоплатно передається на зберігання в Національну бібліотеку України ім. В.І. Вернадського для розміщення в Internet у відкритому доступі на сайті бібліотеки в розділі "Наукова періодика Україні" . Частка тиражу кожного випуску збірника передається авторам, членам редколегії, структурним підрозділам НМетАУ, а також розсилається до бібліотек.
 
Прийом матеріалів в черговий випуск збірника закінчується 1 кожного року. лютого
 
Рецензування рукописів здійснюється у міру їх надходження до редакції.
 
Розгляд редколегією прорецензованих статей здійснюється до 1 кожного року. Вирішення редколегії повідомляється авторам до 1 квітня. березня

 


Архів збірника:    2009     2010    2011    2012   2014    2015    2016


Додатки

ttpt_2009_full.pdf (ttpt_2009_full.pdf 6679 kb)

ttpt_2010_full.pdf (ttpt_2010_full.pdf 5511 kb)

ttpt_2011_full.pdf (ttpt_2011_full.pdf 11585 kb)

ttpt_2012_full.pdf (ttpt_2012_full.pdf 7125 kb)

ttpt_2014_full.pdf (ttpt_2014_full.pdf 5032 kb)

ttpt_2015_full.pdf (ttpt_2015_full.pdf 5323 kb)

ttpt_2016_full.pdf (ttpt_2016_full.pdf 6403 kb)Вгору: Збірник "ТТПТ"