Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра металургійного палива та вогнетривів

Старовойт Анатолій Григорович photo

Завідувач кафедри: Старовойт Анатолій Григорович

Контакти:

Адреса кімната 325, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: kaf.mtv@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38056)-374-83-97, (+38056)-374-83-62, (+38056)-374-89-86            Заработок через Телеграм (Telegram): реальные способы | EPICSTARS

Кафедру було засновано 14 березня 1944 року. Спочатку вона мала назву "Хімічна технологія твердого палива".

Першим завідувачем кафедрою "Металургійного палива та відновників" був доцент І.М. Ханін, відомий своїми працями по моделюванню опалювальної системи коксових печей. З 1948 року по 1975-й кафедрою керував д.т.н., професор А.С. Брук, видатний фахівець, якій вивчав властивості металургійного коксу. З 1975 по 1997 рік керівництво кафедрою перейшло до д.т.н., В.Ф. Гончарова, який успішно розвивав наукове направлення по здобуттю нового вигляду металургійного палива і відновників. З 1997 року кафедрою керував д.т.н., професор В.М. Егоров - відомий фахівець з виробництва рудно-вуглецевих матеріалів та модифікації властивостей продуктів коксохімічного виробництва. З 2002 року, і по теперішній час кафедрою металургійного палива та вогнетривів керує д.т.н., професор А.Г. Старовойт.

У даний час кафедра металургійного палива та вогнетривів випускає:

  • бакалаврів (освітньо-професійні програми "Хімічні технології" та "Переробка нафти та газу");
  • магістрів (освітньо-професійні програми "Хімічні технології палива та вогнетривів" та "Переробка нафти та газу").

Навчання за вказаними освітньо-професійними програмами дозволяє отримати кваліфікацію магістра або бакалавра та працювати на підприємствах, які виробляють металургійне паливо і відновники та хімічні продукти, що утворюються при переробці горючих копалин, а також на нафтопереробних підприємствах.

Навчання здійснюється по очній і заочній формі навчання.

На кафедрі металургійного палива та вогнетривів студенти засвоюють ефективні методи планування та організації виробництва палива, уловлювання та переробки хімічних продуктів, досліджень у галузі переробки горючих копалин, навчаються приймати технічні рішення, що забезпечують високу якість продукції.

Глибокі знання теплових, гідромеханічних, масообмінних та механічних процесів дозволяють випускникам цієї кафедри досліджувати, удосконалювати, управляти технологічними процесами переробки горючих копалин, очищення промислових газів та стічних вод, забезпечувати екологічну безпеку виробництва, розширити спектр використовування відходів виробництва.

Кафедра має предметну аудиторію та дві навчально-наукові лабораторії загальною площею 87 і 42 м2 оснащені лабораторними установками для визначення характеристик технічного аналізу вугілля, коксу та різних видів вуглецевих матеріалів, визначення показників спікливості вугілля, вивчення процесів спікання та коксуутворення, дериватографічних, дилатометричних, фотоколориметричних та інших досліджень. Крім того лабораторії оснащені обладнаннями для вивчення теплових, масообмінних, гідродинамічних та механічних процесів та апаратів хімічної технології.

Кафедра металургійного палива та вогнетривів веде роботу по оновленню матеріально-технічної бази навчального процесу, розширенню використовування сучасних технологій навчання, широкому впровадженню в навчальну та наукову роботу студентів комп'ютерної техніки і технології.


 

 

Інформацію оновлено 18.02.2020