Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Педагогічна діяльність

Кафедра металургійного палива та вогнетривів провела курс лекцій з підвищення кваліфікації на Кременчуцькому заводі технічного вуглецю.

10-21 травня 2021 року працівниками кафедри було проведено курс лекцій з підвищення кваліфікації технічного персоналу Кременчуцького заводу технічного вуглецю у напрямку 16 -хімічна і біоінженерія, спеціальності 161 - хімічні технології та інженерія. Тематика лекцій охоплювала ряд питань пов'язаних з особливостями процесу коксування і роботи виробничого устаткування, уловлювання, Охолодження і конденсація летючих продуктів піролізу вугілля., Освіта надсмольної води і кам'яновугільних фусов, підготовка кам'яновугільної смоли для переробки та сучасні тенденції використання вогнетривких матеріалів в реакторах отримання технічного вуглецю. Лекції читали співробітники кафедри: зав. каф. Старовойт А.Г., проф. Малий Є.І., доц. Чемеринський М.С. і доц. Голуб І.В. відповідно до їх науковими напрямками. По закінченню курсу лекцій і успішної здачі матеріалу співробітникам заводу були вручені посвідчення про підвищення кваліфікації державного зразка. Співробітники кафедри дякують керівництву і персонал заводу за спільну роботу і перспективи подальшої взаємодії.


Зображення

image kmettop_17829.jpg

image kmettop_6113.jpg

image kmettop_7714.jpg