Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Теми випускних робіт бакалаврів та магістрів

ТИПОВІ ТЕМИ ДЛЯ БАКАЛАВРІВ

ТИПОВІ ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ

1.Отримання коксу та електричної енергії за рекуперативною технологією

2.Вибір способів підготовки вугільної шихти до процесу коксування

3.Вибір технології отримання альтернативних видів палива

4.Аналіз хімічних складів горючих копалин для ефективної переробки

5.Аналіз та удосконалення процесів збагачення вугілля

6.Аналіз способів та вибір ефективної технології уловлювання аміаку з коксового газу

7.Технологічні особливості виготовлення алюмосилікатних вогнетривів

8.Технології виготовлення кремнеземних вогнетривів

9.Теоретичні аспекти технології виготовлення шпенелідних вогнетривів

10.Теоретичні аспекти технології виготовлення шпінельних матеріалів

11.Технологічні особливості виготовлення теплоізоляційних матеріалів

12. Отримання високооктанових компонентів бензину

13.Використання вторинних паливно-мастильних матеріалів

14.Вплив асфальто-смолистих речовин на властивості нафти

15.Вибір ефективної технології отримання синтез-газу

16. Технології отримання бензину

17.Технології отримання технічного вуглецю

18. Технології отримання мастил

19. Технології отримання олив

20. Технології отримання компонентів бензину з нафтових газів

21.Очищення нафтових газів від сіркавміщуючих сполук

22.Технології отримання вуглеводневих газів

23.Розробка заходів по зниженню шкідливих викидів при видачі коксу

24.Технології виробництва етилену і пропілену

25.Вибір прогресивного методу внесення слабкоспікливого вугілля до складу шихти для коксування

26.Вибір технології переробки кам’яновугільної смоли

27.Технології отримання електродних пеків коксохімічного виробництва

28.Технології отримання електродних пеків нафтохімічного виробництва

29.Технології отримання електродного пекового коксу

30.Технології отримання електродного нафтового коксу

31. Технології виготовлення неформованих матеріалів

1.Дослідження впливу залізовміщуючих добавок на властивості напівкоксу для дугових електропечей

2. Дослідження впливу залізовміщуючих добавок на властивості коксу для доменних печей

3.Вивчення впливу полімерів бензольного відділення у якості змащувального матеріалу для кожуха самообпалювального електроду

4.Дослідження властивостей термічнопідготовленого енергетичного вугілля для використання його в якості компонента вугільної шихти

5.Визначення раціонального методу знесірчення вугілля України

6.Визначення властивостей вугільних концентратів, як сировини для отримання пиловугільного палива

7.Визначення впливу асфальто-парафінових сполук на властивості зв’язувальної речовини для брикетування

8.Дослідження властивостей нафтопродуктів для зв’язування вугілля для брикетування

9.Дослідження впливу нафтопродуктів на властивості кам’яновугільних пеків для вуглеграфітового виробництва

10.Дослідження властивостей відходів НЗ для змащування вугілля та вугільної шихти

11. Визначення складу котельного палива з відходів нафто- та коксохімічних підприємств

12. Розробка раціонального складу вуглецевих мас для електродного виробництва

13. Визначення впливу нафтохімічних добавок на властивості сланцевого коксу

14. Вплив різних факторів на технологію отримання сланцевого коксу

15. Дослідження властивостей сланцевої смоли, як сировини для отримання електродного сланцевого коксу

16. Дослідження властивостей вогнетривів різного хіміко-мінералогічного складу

17. Дослідження в’яжучих матеріалів

18. Дослідження неформованих матеріалів

19.Удосконалення технології виробництва вогнетривких матеріалів

20.Удосконалення технології виробництва теплоізоляційних матеріалів