Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ПРУТЧИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА photo

ПРУТЧИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Завідувач кафедри

кандидат філологічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: kaf.perevod@metal.nmetau.edu.ua

Телефон : (+38056) 374-82-61

Кімната : 424

Працює в НМетАУ з 1979 року. Спочатку, після закінчення аспірантури у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю 10.02.04-германські мови, викладачем, потім старшим викладачем, доцентом кафедри. З 2003 року очолює кафедру перекладу та іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Основи теорії мовної комунікації», «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови», «Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови (німецької)». Має близько 100 наукових публікацій.

СФЕРИ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

прагмалінгвістика дискурсу, пареміологія, переклад, когнітивна лінгвістика.

 У різні періоди проходила стажування у Дрезденському Технічному університеті за спеціальністю "Технічний переклад" (Німеччина) (1989),), при інституті ім. Гете за спеціальністю "Іноземна мова для професії" (1999), В Істборнській школі англійської мови з курсу "Сучасні методики та технології викладання англійської мови для спеціальних цілей" (Англія) (2006).

Тісно співпрацювала з Мовним центром Технічного університету Фрайбергська гірнича академія (Німеччина) за напрямом "Інтенсивне вивчення іноземних мов" (1996-2004). Зокрема в рамках Договору про співробітництво між НМетАУ та ТУ Фрайбергською гірничою академією (Німеччина, Саксонія) з 1996 року до теперішнього часу було підготовлено до міжнародних екзаменів з німецької мови більше ніж 60 студентів з метою подальшого навчання в Німеччині. У літній період для мовного стажування в Мовному університетському центрі ТУ Фрайбергської гірничої академії щорічно готувала та супроводжувала до Німеччини студентські групи. Усього пройшло таке стажування близько 150 студентів.

У рамках програми ТЕМПУС очолювала групу з розробки новітньої "Програми з іноземних мов для академічних цілей для магістрів і аспірантів металургійних вузів України" (у співробітництві з Технічним університетом Фрайбергська гірнича академія (Німеччина), Істборнською школою англійської мови (Англія).

Має великий перекладацький досвід. Здійснювала переклад на ділових переговорах, конференціях, семінарах, симпозіумах, на виробництві, у банківській і комунальній сферах як в Україні, так і в Німеччині.

 

Бібліометричний портрет Google Scholar