Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Абітурієнту

За спеціальністю 035 Філологія на факультеті здійснюється підготовка студентів за двома освітньо-професійними програмами першого (бакалаврського) рівня освіти – ОП «ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» та ОП «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА У СФЕРІ ПЕРЕКЛАДУ».

Навчання за ОП «ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» передбачає:

- підготовку фахівців з галузевого перекладу з англійської та другої німецької мов на українську, зокрема у сфері металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту відповідно до запитів ринку праці;

- перспективи працевлаштування на посади перекладача, інокореспондента; посади іформаційно-технічного персоналу з двомовної комунікації та інформації; секретаря-референта, фахівця зі зв’язків з громадськістю в органах управління на виробництві, підприємствах, в рекламних агентствах тощо;

- можливість подальшого навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Основні спеціальні дисципліни: Практика перекладу з англійської мови, Основи редагування перекладів, Редагування технiчного перекладу, Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту, Переклад ділової документації.

Навчання за ОП «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА У СФЕРІ ПЕРЕКЛАДУ» включає:

-        підготовку фахівцівз прикладної лінгвістики у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій та перекладу з англійської та другої німецької мов на українську, здатних виконувати спеціалізовані інформаційно-лінгвістичні задачі (автоматичний та машинний переклад), створювати web-дизайн, використовувати інформаційно-комп'ютерні технології та засоби обробки текстової інформації, а також забезпечувати успішну комунікацію англійською, німецькою та українською мовами.

перспективи працевлаштування на посади прикладного лінгвіста у сфері IT, перекладача, веб-дизайнера, перекладача-постредактора машинного перекладу; менеджера з комунікації; посади лінгвістично-інформаційного персоналу з двомовної комунікації у сфері IT.         

- можливість подальшого навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Основні спеціальні дисципліни: Машинний і автоматичний переклад та комп’ютерні редактори в лінгвістиці, Комп’ютерна графіка та WEB-дизайн, Мультимедійні формати даних, Переклад у галузі металургії, економіки і менеджменту.

Наші студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, проходять перекладацьку практику на виробництві, працюють волонтерами-перекладачами на перекладацьких конференціях UTICamp. Випускники спеціальності 035 Філологія успішно конкурують на ринку праці за фахом в Україні та закордоном.

 

 

 

 

 

 


Зображення

image kafedra_perekladu_ta_inozemnih_mov.pptx.jpg

Ви зможете дізнатися більше про успіхи наших випускників та їхні досягнення і кар'єрні шляхи після закінчення навчання за посиланням: https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2016/p2696