Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Михайловський Микола Володимирович photo

Михайловський Микола Володимирович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: m.v.myhaylovski@ust.edu.ua

Телефон :

Кімната : 159

 

МИХАЙЛОВСЬКИЙ Микола Володимирович

ОСВІТА

Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет у 1973 р. Спеціальність: Двигуни літальних апаратів. Кваліфікація: Інженер-механік.

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук.  Диплом КД № 061061 від 05.06.1992 р.  Наукова спеціальність: 05.04.04 – Машини і агрегати металургійного виробництва,

Тема дисертації: «Розробка та впровадження гідромеханічних експандерів для калібрування труб великого діаметру на Харцизькому трубному заводі»

НАУКОВІ ЗВАННЯ

1.Старший науковий співробітник зі спеціальності «Машини для металургійного виробництва». Атестат АС № 001280 від 27.06.2000 р.

2.Доцент по кафедрі автоматизації виробничих процесів . Атестат 12ДЦ № 034257 від 01.03.2013 р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ) 

1. Очно-заочний семінар з підвищення кваліфікації «Індустрія 4.0 на сучасних виробництвах. Сутність, ключові елементи та практичне застосування». Стажування з в обсязі 30 академічних годин: з 01.10.2020 р. по 16.10.2020 р. Сертифікат 20-AUT521-0004 ДП «ФЕСТО»

2.НМетАУ Педагогічний навчально-практичний семінар «Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання» за напрямом 01 - Освіта (30 год, / 1 кр. ЄКТС). 01.03.2021 - 26.03.2021. Сертифікат № 153-468

3. ТОВ «Системи реального часу – Україна» з іноземними інвестиціями, м. Дніпро, 2022 р. Стажування з 09 листопада  2022 року по 28 грудня 2022 року. Тема: «Вивчення сучасних підходів до дослідження, розробки та впровадження комп’ютерних систем управління технологічними процесами. Розширення компетенцій в науково-технічній діяльності» (180 год / 6 кр. ЄКТС). Довідка про підсумки стажування, реєстраційний № 82 від 28.12.22.

4.УДУНТ Навчально-науковий центр розвитку професійної освіти (ЦРПО) Педагогічний навчально-практичний семінар на тему «Комунікативна компетентність викладача» з обсягом навчального часу 30 годин (1 кр. ЄКТС). Термін стажування 27.03.2023 – 07.04.2023. Сертифікат № 44165850/203-23 від 07.04.2023.

ДИСЦИПЛІНИ:

1.Автоматизацiя бiзнес-процесiв

2.Вимiрювальнi iнформацiйнi системи

3.Дослідження операцій та системний аналіз

4. Інноваційна діяльність в автоматизації

5. Неруйнівний контроль

Основні наукові напрями  –  дослідження та розробка радарних систем контролю і управління технологічними процесами; моделювання теплофізичних процесів і управління теплотехнічними агрегатами. Опублікував більше 150 наукових робіт. Автор понад 20-ти винаходів.

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

scopus.jpg bez_nazvaniya.png orsid.png