Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Рибальченко Марія Олександрівна photo

Рибальченко Марія Олександрівна

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: m.o.rybalchenko@ust.edu.ua

Телефон :

Кімната : 150

 

РИБАЛЬЧЕНКО Марія Олександрівна

ОСВІТА

Національна металургійна академія України, 2009 р. Спеціальність: автоматизоване управління технологічними процесами. Кваліфікація: магістр

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування. 

Тема дисертації: «Управління процесом формування багатокомпонентних порцій із застосуванням нейрон-нечітких систем дозування шихти на конвеєр доменної печі»

ДК№036009 - виданий Міністерством освіти і науки України на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016р.

НАУКОВІ ЗВАННЯ

Вчене звання доцента кафедри автоматизації виробничих процесів. АД №001790 - видано на підставі рішення атестаційної колегії від 05 березня 2019р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ) 

1. Сертифікат LangSkill  5093Q8711DP02, що підтверджує рівень володіння англійською мовою В2.

2.Отримання вченого звання доцента по кафедрі автоматизації виробничих процесів (АД №001790 - видано на підставі рішення атестаційної колегії від 05 березня 2019р.).

3.НМетАУ Педагогічний навчально-практичний семінар "Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання" за напрямом 01 - Освіта (30 год,/ 1 кр. ЄКТС). 01.03.2021 - 26.03.2021. Сертифікат № 153-474

4. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,  м. Дніпро, 2022 р. Тема: «Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін з програмування у закладах вищої освіти. Розширення компетенцій в педагогічній і науковій діяльності. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисциплін на дистанційній формі навчання» (180 год,/ 6 кр. ЄКТС). Стажування з 09 листопада 2022 року по 28 грудня 2022 року. Довідка про підсумки стажування, реєстраційний №134/22 від 28.12.2022.

5. Онлайн стажування на порталі дистанційного навчання Udemy, https://www.udemy.com/course/cpp-deep-dive/. Udemy Inc. 425 2nd Street Suite 250 San Francisco, CA 94107 United States. Тема: " Learn C++ Programming -Beginner to Advance- Deep Dive in C++". Стажування в обсязі 30,5 академічних годин.

Certificate of Completion no: UC-394faca8-b219-45ab-9e7f-2bac6b8ae91d. This certificate above verifies that Maria Rybalchenko successfully completed the course Learn C++ Programming -Beginner to Advance- Deep Dive in C++ on 02/08/2023 Certificate url:ude.my/UC-394faca8-b219-45ab-9e7f-2bac6b8ae91d, 08.02.2023.

6. УДУНТ. Педагогічний навчально-практичний семінар «Комунікативна компетентність викладача» (30 год,/ 1 кр. ЄКТС). 27.03.2023 - 7.04.2023. Сертифікат № 44165850/200-23.    

7.  Онлайн стажування на порталі дистанційного навчання Udemy. Udemy Inc. 425 2nd Street Suite 250 San Francisco, CA 94107 United States. Тема: " Learn Arduino by Building 26 Projects! ". Стажування в обсязі 31,5 академічних годин.

Certificate of Completion no: UC-c17325dd-888a-4845-ab7f-3e027c0667a0. This certificate above verifies that Maria Rybalchenko successfully completed the course Learn Arduino by Building 26 Projects! on 02/10/2024. Certificate url: https://www.udemy.com/certificate/UC-c17325dd-888a-4845-ab7f-3e027c0667a0/

 ДИСЦИПЛІНИ:

1. Комп’ютерні методи вирішення інженерних задач

2. Програмування систем реального часу

3. РНР-програмування

4. Цифрові системи управління

5. Основи робототехніки та програмування роботів

6. Основи інтернету речей

Основні наукові напрями  – розробка шляхів мінімізації втрат металу, сировинних та енергетичних ресурсів при виробництві чавуну на основі розвитку ефективних методів та способів автоматичного контроля та управління з використанням мікрохвильової техніки. Вивчення процесів, що відбуваються у системах шихтоподачі доменних печей. Є автором понад 40 наукових публікацій, 1 монографії, 4-х винаходів та 8  навчальних посібників.

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

scopus.jpg bez_nazvaniya.png orsid.png