Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Маначин Іван Олександрович photo

Маначин Іван Олександрович

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: i.o.manachyn@ust.edu.ua

Телефон :

Кімната : 150

 

МАНАЧИН Іван Олександрович

ОСВІТА

Національна металургійна академія України, 2009 р. Спеціальність: автоматизоване управління технологічними процесами. Кваліфікація: магістр

НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.16.02 – металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів. Тема дисертації: «Розробка наукових положень і технології процесу ковшової десульфурації чавуну магнієм з високою інтенсивністю введення реагенту».  ДК№031777 - виданий Міністерством освіти і науки України на підставі рішення Атестаційної колегії від 29 вересня 2015р.

НАУКОВІ ЗВАННЯ

Вчене звання - старший дослідник зі спеціальності 136-металургія. АС №000304 - видано на підставі рішення атестаційної колегії від 02 липня 2020р.

Вчене звання – доцента кафедри автоматизації виробничих процесів. АД №011556 видано на підставі рішення атестаційної колегії від 23 грудня 2022р.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ)

1.Очно-заочний семінар з підвищення кваліфікації «Індустрія 4.0 на сучасних виробництвах. Сутність, ключові елементи та практичне застосування». Стажування з в обсязі 30 академічних годин: з 01.10.2020 р. по 16.10.2020 р. Сертифікат 20-AUT521-0006 ДП "ФЕСТО".

2.НМетАУ Педагогічний навчально-практичний семінар ""Організація підтримки студентів в умовах змішаного навчання"" за напрямом 01 - Освіта (30 год,/ 1 кр. ЄКТС). 01.03.2021 - 26.03.2021. Сертифікат № 153-474

3.Сертифікат LangSkill  5094Q8711DP02, що підтверджує рівень володіння англійською мовою В2 (2018 р.).

4.Отримання вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 136-Металургія (АС №000304 - видано на підставі рішення атестаційної колегії від 02 липня 2020р.).

5.Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій,  м.Дніпро, 2022 р. Тема: «Вивчення сучасних підходів до викладання дисципліни автоматизація технологічних процесів та виробництв. Розширення компетенцій в педагогічній і науковій діяльності» (180 год,/ 6 кр. ЄКТС). Стажування з 09 листопада 2022 року по 28 грудня 2022 року. Довідка про підсумки стажування, реєстраційний №135/22 від 28.12.2022.

6.УДУНТ Педагогічний навчально-практичний семінар "Комунікативна компетентність викладача" за напрямом 01 - Освіта (30 год,/ 1 кр. ЄКТС). 27.03.2023 - 07.04.2023. Сертифікат № 44165850/202-23

7. Спільний європейський проект країн Європейського Союзу (Бельгія, Швеція, Португалія), України та Грузії ERASMUS+  «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0» (HEIn4) (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP-HEIn4). Участь у семінарі-тренінгу «Lean Management and Industry 4.0 – two Complementary Approaches». Сертифікат №  23-LP121/C-0121 

 ДИСЦИПЛІНИ:

1. Автоматизація технологічних процесів та виробництв

2.Технічні засоби автоматизації

3.Основи захисту інформації

4. Основи інтернету речей

Основні наукові напрями  – розробка нових процесів і технологічних рішень позапічної підготовки чавуну до сталеплавильного переділу, дослідно-промислова перевірка технологічних рекомендацій по оптимізації технології підготовки чавуну (десульфурація, коригування параметрів ковшового шлаку) при виплавці низькосірчастої конвертерної сталі.

Є автором понад 70 наукових публікацій та близько 10 патентів на винахід України та КНР.

 

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ:

scopus.jpg bez_nazvaniya.png orsid.png