Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри автоматизації виробничих процесів

Підготовка інженерів з автоматизації в УДУНТ була започаткована у 1953 році  на кафедрі теорії механізмів і деталей машин Дніпропетровського металургійного інституту (ДМетІ) членом-кореспондентом АН України Сергієм Миколайовичем Кожевниковим, видатним вченим-механіком, який чудово відчував зв'язок роботи машин з методами управління ними. Перспективні задачі щодо розвитку цього, нового на той час, напряму підготовки фахівців він сформулював у роботі «Шляхи автоматизації металургійного обладнання» (1958 р.), яка й досі не втратила своєї актуальності. Впродовж наступних 10 років нова спеціальність набула значного розвитку та завоювала чималу популярність у студентів.

 kozhevnikov.jpg

Засновник кафедри Член-кореспондент АН УРСР

Сергій Миколайович КОЖЕВНИКОВ

 

Саме у ці роки стала виявлятись недостача фахівців з автоматизації теплових процесів та процесів виробництва чавуну і сталі. Оскільки цей дефіцит не покривався випускниками політехнічних інститутів, наказом міністра вищої й середньої освіти УРСР № 518 від 22.10.60  у ДМетІ було створено кафедру автоматизації виробничих процесів (АВП) з орієнтацією на підготовку інженерів-автоматників для доменного, сталеплавильного, електрометалургійного, ливарного та інших високотемпературних виробництв. Педагогічний колектив кафедри очолив професор О.Ф. Кравцов, який мав великий досвід педагогічної роботи у вищій школі. Під керівництвом проф. О.Ф. Кравцова першими викладачами кафедри Б.Г. Алексєєвим, А.Ю. Алуєвим, А.С. Буренком, Б.О. Литвиновим,  Л.П. Савельєвим, О.М. Силичем та А.М. Чернишовим були створені нові навчальні лабораторії, оснащені сучасною на той час контрольно-вимірювальною апаратурою та засобами автоматики, вирішені питання методичного забезпечення навчального процесу. Згодом для підготовки інженерів-автоматників до кафедри АВП були залучені талановиті молоді викладачі  Ю.Я. Абраменков, В.П. Бобилев, Е.П. Бобриков, А.І. Грищенко, О.С. Єресковький, Є.В. Зайцева, І.І. Іванов, В.В. Кірсанов, М.М. Николаєнко, В.Ф. Сапов, Є.Г. Скуратов, В.Д. Яременко, В.О. Яровицький.

Відчутний внесок у розвиток кафедри внесли доценти А.С. Буренко та О.С.Єресковський, які певний час очолювали кафедру.

Впродовж 1960-х – 70-х років разом з кафедрою АВП підготовку фахівців з автоматизації здійснювала кафедра обробки металів тиском (ОМТ) ДМетІ. У цій справі вирішальну роль  відігравала група викладачів, які у 1967 році перейшли з кафедри АВП на кафедру ОМТ, де за ініціативи академіка АН СРСР О.П. Чекмарьова було засновано Галузеву лабораторію оптимізації прокатного виробництва Мінчормету УРСР (ГЛОПП). До складу цієї групи увійшли доценти В.Л. Грушко, О.М. Силич, В.В. Кірсанов. Науковим керівником лабораторії став її визнаний лідер доцент А.М. Чернишов, чия наукова ерудиція, дослідницький і педагогічний талант сприяли залученню молодих вчених. Під керівництвом А.М. Чернишова понад 30 його учнів підготували й успішно захистили кандидатські дисертації в галузі автоматизації прокатки та прокатного обладнання. Серед них, зокрема, були й теперішні викладачі кафедри: доценти О.П. Єгоров, М.Д. Зінченко, В.І. Шибакінський.

Вагомі наукові результати, що зробили ГЛОПП відомою далеко за межами України, були забезпечені плідною працею науковців В.Б. Єфимова, В.І. Гарана, А.Д. Гончарова, В. Девятка, Л.М. Єфанової, Є.М. Клименка, В.М. Котротченка, М.М. Ніколаєнка, Ю.В. Носенка, Т.М. Пашової, В.С. Ткачова, А.В. Устименка, П.С. Шилова. 

На межі 1970-х – 80-х років через стрімкий розвиток засобів автоматизації, обчислювальної техніки нагальною стала необхідність суттєвого методичного і технічного переозброєння професійної підготовки автоматників. Через це викладачі і наукові співробітники ГЛОПП були знов переведені до складу кафедри АВП.

У цей час кафедру очолив визнаний фахівець з автоматизації д.т.н. професор В.С. Єгоров. З його приходом кафедра АВП переходить на якісно новий рівень розвитку. Відбувається кардинальна реконструкція навчально-лабораторної бази, створюється власна потужна обчислювальна лабораторія на базі сучасної на той час ЕОМ СМ1420, відкриваються перші у ДМетІ комп’ютерні класи, створюються філіали кафедри на базі провідних профільних науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів Дніпра: НДІАчормет та НДПІ САУ. Започатковується вивчення інформатики, комп’ютерних технологій, програмування тощо. За ініціативи проф. В.С Єгорова до педагогічної роботи на кафедрі залучається низка науковців з великим досвідом практичної роботи в науково-дослідних і проектних інститутах. Серед них професори О.М. Кукушкін, Є.С. Переверзєв та І.М. Ельке, доценти О.П. Єгоров, В.Г. Акуловський, В.Б. Зворикін, О.Ю. Потап, Д.С. Світличний, М.З. Хенкін, асистенти К.Є. Медведєв, О.М. Литвиненко. Завдяки цьому кафедра АВП посіла гідне місце серед провідних кафедр аналогічного спрямування в університетах України. 

egorov.jpg

Завідувач кафедри АВП (1987 - 2001 р.р.)

Засл. працівник освіти України, професор

Володимир Сергійович Єгоров

 

У 2001-2018 роки кафедру АПП очолював доцент О.П. Єгоров, чий багаторічний досвід практичної діяльності в галузі автоматизації на посаді заступника Генерального директора та головного інженера Науково-виробничого об’єднання «Дніпрочорметавтоматика» забезпечив сталий розвиток кафедри у цей період. 

egorov_a.p..jpg

Завідувач кафедри АВП (2001- 2018 р.р.),

Лауреат Державної премії УРСР

Олександр Петрович Єгоров

 

Кафедра АВП здійснює навчальний процес на достатньо потужній матеріально-технічній базі. Практична підготовка майбутніх фахівців з автоматизації ведеться у двох кафедральних комп’ютерних класах на 25 посадкових місць, трьох навчальних лабораторіях, які оснащені багатьма  лабораторними установками, сучасними засобами технологічних вимірювань, промисловими комп’ютерами, програмно-логічними контролерами фірм “SIEMENS”, “Advantech”, “OMRON”, багатьма лабораторними установками на базі технічних засобів фірми «Елемер» з використанням фізичних макетів об'єктів керування, іншими сучасними засобами автоматизації.

vsya_kafedra.jpg

Колектив кафедри АВП (2009 р.)

 

Наукова діяльність кафедри АВП спрямована на вирішення проблем автоматизації доменного, сталеплавильного та прокатного виробництв. За розробку та впровадження способів автоматизованого управління режимом безперервної прокатки на більшості дрібносортних станів колишнього СРСР викладачам кафедри доц. О.П.Єгорову та проф. О.М. Кукушкіну у 1989 році було присуджено Державну премію УРСР в галузі науки і техніки. У 2013 році доц. А.О. Верховській за роботу з підвищення ефективності функціонування доменної печі присуджено Премію Президента України в галузі науки, техніки і виробництва.

kukushkin.jpg

Професор Кафедри АВП (1993-2009 р.р.),

Засл. діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії УРСР

Олег Миколайович Кукушкін

 

Наразі педагогічну роботу на кафедрі здійснюють 10 висококваліфікованих викладачів – 1 професор та 9 доцентів. Досвід роботи викладачів у промисловості дозволяє здійснювати підготовку першокласних фахівців, що користуються попитом на підприємствах України.

Таким чином, кафедра АВП пройшла майже сімдесятирічний період розвитку. Сьогодні вона є сучасною та добре обладнаною кафедрою. Наші випускники працюють на багатьох підприємствах області, у науково-дослідних і проектних організаціях. Гарна теоретична підготовка, набуті навички практичної роботи забезпечують їм швидке кар'єрне зростання.

З 2019 року керівництво кафедрою АВП здійснює доцент М.О. Рибальченко, чий професіоналізм, енергійність і спрямованість на результат живлять надію кафедрального колективу на подальший розвиток кафедри. Вгору: Історія