Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2015 і раніше

1. Кірсанов В.В., Щербіна Г.С., Єгоров А.П. Оптимальні системи керування (частина I). Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - С.84.

 

Переглянути посібник


2. Потап О.Ю., Зворикін В.Б., Ступак Ю.О. Тестове забезпечення модульного контролю успішності: Програмна оболонка та посібник для викладачів. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 87 с.

 

Переглянути посібник


3. Черніхов Ю.В. Електромагнітна сумісність технічних засобів в АСУ ТП: Навч. допомога. - Дніпропетровськ: ГІПОпром, 2007. - 80 с.

 

Переглянути посібник


4.Щербина Г.С., Потап О.Є., Бейцун С.В. Теорія автоматичного управління. Частина 2. Нелінійні АСУ: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. - 72 с.

 

Переглянути посібник


5. Теорія автоматичного керування. Лінійні безперервні АСУ. Частина 1: Навчальний посібник/Г.С. Щербіна, А.П. Єгоров, О.Є. Потап, В.В. Кірсанов - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. - 76 с.

 

Переглянути посібник


6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розрахунок та дослідження системи автоматичного керування» з дисципліни «Теорія автоматичного управління» для студентів напряму 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Г.С. Щербина, О.П. Єгоров, О.Ю. Потап, C.В. Бейцун, В.В. Кірсанов. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 52 с.

 

Переглянути посібник


7. Щербина Г. С., Потап О. Ю., Єгоров О. П. Автоматизація виробничих процесів. Принципи побудови систем автоматизації: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 48 с.

 

Переглянути посібник


8. Зворикін В.Б. Системи керування електроприводами. Модуль 1: Електропривод постійного струму об'єкт управління. Навч. посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 48 с.

 

Переглянути посібник


 9.Зворикін В.Б. Системи керування електроприводами. Модуль 2: Системи підлеглого управління. Навч. посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- 68 с.

 

Переглянути посібник


 10Зворикін В.Б. Системи керування електроприводами. Модуль 3: Регулювання швидкість електроприводу. Навч. посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 47 с.

 

Переглянути посібник


11Зворикін В.Б. Системи керування електроприводами. Модуль 4: Регулювання ЕРС та положення електроприводу. Навч. посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. - 83 с.

 

Перегляд посібника


 12. Теорія автоматичного керування. Адаптивні системи/ Укл.: Г.С.Щербина. Дніпропетровськ: ГІПОпром, 2009. - 37 с.

 

Переглянути посібник 


13.  Михайловський М. В., Бейцун С. В. Проектування автоматизованих систем управління тепловими процесами: Учбовий посібник. –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 80 с.

 

Переглянути посібник


14. Розрахунок лінійних регуляторів в системах автоматичного управління. Частина 1: Навч. посібник/О.П. Єгоров, В.Б. Зворикін, Г.С. Щербина, М.О.Маначина. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 60 с.

 

 Переглянути посібник


15. Розрахунок лінійних регуляторів в системах автоматичного управління. Частина 2: Навч. посібник/О.П. Єгоров, В.Б. Зворикін, Г.С. Щербина, М.О. Маначина.. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 60 с.

 

Переглянути посібник


16.  Потап О. Ю., Бейцун С. В., Лебідь В. В. Автоматизоване проектування інформаційних та керуючих систем: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. - 112 с.

  

Переглянути посібник


17. Єгоров О.П., Малик П.В., Кузьменко М.Ю. Цифрові системи управління і обробки інформації: Навчальний посібник. Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012р. - 178 с.

 

Переглянути посібник


18. Потап О. Ю., Єгоров О. П. Імітація об’єктів управління при проектуванні АСУ ТП: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. - 44 с.

 

Переглянути посібник


19. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: М.В. Михайловський, С.В. Бейцун. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с.

 

Переглянути методичні вказівки


20. Тригуб І.Г., Радченко В.П., Меледін М.В. Програмування систем реального часу. Проектування автоматизованих систем управління в середовищі SCADA/SoftLogic S3: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 105 с.

 

Переглянути посібник


21. Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Системи автоматичного управління тепловими агрегатами. Навчальний посібник - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. - 76 с.

 

Переглянути посібник


22. ЗворикінВ.Б. Системи управління електроприводами змінного струму. Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. - 138 с.

  

Переглянути посібник


 

 Вгору: Навчально-методичні видання