Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

2016-2018

1. Бейцун С.В., Кулинич М.В. Моделювання комп'ютерних мереж: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. - 96 с.

 

Переглянути посібник


2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технічні засоби автоматизації» /Укл.:  М.Д. Зінченко, О.П.Єгоров, М.Ю. Кузьменко. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 72 с.

 

Переглянути методичні вказівки


3. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Системи керування електроприводами» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл. Зворикін В.Б. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 13 с.

 

Переглянути методичні вказівки


4.Рибальченко М.О., Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с.

 

Переглянути посібник


5.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління». Частина І / Укл.: М.Ю. Кузьменко, О.П. Єгоров, В.І. Шибакінський. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 74 с.

 

Переглянути методичні вказівки


6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія автоматичного управління». Частина ІІ / Укл.: М.Ю. Кузьменко,О.П. Єгоров, В.І. Шибакінський. - Дніпро: НМетаУ, 2018. - 29 с.

 

Переглянути методичні вказівки


7.  РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ із дисципліни «ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» для студентів заочного факультету, які навчаються за спеціальністю 8.151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології/ Укл.: Михайловський М.В. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 218 с.

 

Переглянути методичні вказівки


8.  РОБОЧА ПРОГРАМА, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни  «Контроль та автоматизація виробничих процесів» для студентів заочного факультету, які навчаються за спеціальністю 6.136– Металургія

 

Переглянути методичні вказівки


 Вгору: Навчально-методичні видання