Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Менеджмент винахідницької діяльності / бакалавр",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Кваліфікації

бакалавр менеджменту

Навики

Випускники спеціальності 073 - Менеджмент (освітньо-професійна програма "Менеджмент винахідницької діяльності") отримують знання сучасних методів, методик та технології реалізації функцій менеджменту винахідницької діяльності, патентно-інформаційних досліджень, процесів комерціалізації прав промислової власності на ринку інноваційної продукції; набувають навичок використання отриманих знань у практичній діяльності для ефективного вирішення проблем правового, інноваційного, економічного й управлінського забезпечення винахідницької діяльності