Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Прикладне матеріалознавство",
спеціальность: 132 - Матеріалознавство

Галузь

Навики

Опис