Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні розробки

У 1942 році був виданий підручник Н. С. Щиренка "Механічне устаткування доменних і сталеплавильних цехів," яким було покладено початок існуванню даної спеціальності.Кафедрою у співпраці зі спорідненими фахівцями були створені основні підручники: "Механічне устаткування доменних цехів" (1964 р., М. С. Щиренко), "Машини і агрегати металургійних заводів" (в 3-х томах, видання 1975 р. і 1987 р, серед авторів В. М. Гребеник і Д. А. Сторожик), "Механічне обладнання фабрик згрудкування та доменних цехів" (1985, В. М. Гребеник, Д. А. Сторожик, Л. А. Дем'янець), "Розрахунки металургійнихмашин і механізмів "(1985, серед авторів В. М. Гребеник)," Розрахунки машин і механізмів прокатних цехів "(1995, серед авторів В. М. Гребеник)," Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів "(1994, В.П. Усачов) та інші, які повністю сформували навчально-методичне забезпечення викладання спеціальностей.
Було видано монографію В. М. Гребеник "Втомна міцність і довговічність металургійного обладнання" (1969), довідники "Надійність металургійного обладнання» (Гребенник В.М., Цапко В.К., 1980 і 1989), "Підвищення надійності металургійного обладнання"(Гребеник В.М., Гордієнко А.В., Цапко В.К., 1987).
Опубліковані монографії "Виготовлення і експлуатація завантажувальних пристроїв доменних печей" (1973, Гребеник В.П., Сторожик Д.А., Тилкін М.А.), "Механізація робіт в Чорній Металургії" (1984, Гребеник В.М. зі співавторами), "Теорія і практика завантаження доменних печей" (1990, Большаков В.І.)
Зокрема, була видана монографія "Будова, експлуатація та обслуговування гідроприводу механізмів доменних цехів" (1989, Большаков В.І., Вулих О.Ю. з співавторами).
Співробітниками кафедри (серед авторів Вдовин В. Д., Ермократьев В.А., Цапко В.К.) розроблено перший професійний інтерактивний мультимедійний підручник "Конструювання, розрахунок і дослідження машин і механізмів металургійних цехів", який відзначено почесними дипломами міжнародних виставок "Сучаснаосвіта в Україні - 2002 -2003 -2004 ".Подальші розробки Вдовина В.Д.в цьому напрямку привели до появи інтерактивних мультимедійних посібників «Візуальна енциклопедія металургійних машин» ( «Обладнання прокатних цехів» -т.3, "Обладнання агломераційних і доменних цехів" -т.1 ) та «Вільний доступ до патентних фондів світу»


Зображення

image 254.jpgВгору: Методичні розробки