Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня


Додатки

Науково-дослідна робота студента.doc (naukovo-doslidna_robota_studenta.doc 104 kb)

Експлуатаційні матеріали.doc (ekspluatatsiyni_materiali.doc 105 kb)

Тріботехніка та надійність машин.docx (tribotehnika_ta_nadiynist_mashin.docx 25 kb)

Спеціальний рухомий склад.docx (spetsialniy_ruhomiy_sklad.docx 46 kb)Вгору: Силабуси навчальних дисциплін