Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Студентське життя

Засідання підсекції "Металургійне обладнання" конференції студентів та молодих учених "Молода академія-2009"

 


19 травня, в аудиторії М-222 механіко-машинобудівного факультету, засідання підсекції "Металургійне обладнання" конференції студентів та молодих учених "Молода академія-2009" відкрилася доповіддю академіка Національної Академії Наук України, директора Інституту чорної металургії України, завідувача кафедрою МАМПУ, професора,д.т.н.Большакова В.І."Про поточний стан металургії та наукових дослідженнях".Молодим дослідникам були визначені орієнтири ключових напрямків дослідних і пошуково-конструкторських робіт.
Студентські розробки, представлені на конференції, відрізнялися новизною і досить високим науковим рівнем.Виділялися доповіді студентів групи МЗД-04 і МЧД-04, які співпрацюють з італійською фірмою "Даніель".
На фото - студент Новокшонов А.А.(МЗД-04) під час захисту дослідницького проекту нової кінематики ножиць з дугоподібними ножами для товстолистового стану.

 
Розробка моделі шарового шпинделя студентом групи КМ-04 А. ОвчаренкоМодель шарового шпинделя розроблена студентом групи КМ-04 А. Овчаренко в пакеті КОМПАС при виконанні курсового проекту з дисципліни "Конструювання і розрахунок машин і механізмів прокатних цехів".Модель зручна для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Збірка металургійних машин".


Розробка та дослідження анімаційної моделі студентами групи МЗ-04-Д у співпраці з фірмою "Даніель"

Студенти Остапенко К., Новокшонов А., Хомчик О. розробили креслення і анімаційну модель пристрою для безступінчатого регулювання моменту інерції маховика летючих ножиць.Проведено дослідження моделі, визначені оптимальні параметри, рекомендовані режими настройки.

 

Наукові праці студентів, що опубліковані у збірках тез доповідей

 Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених

 у 2007 р. (с. 11-15), 2008 р. (с. 79-83) та 2009 р. (с. 9-10)

 

ПІБ

група

Назва роботи

1

2

3

4

1

Іваниця О. С.

МЗ-02-1

Дослідження працездатності вузлів грохотів для відсіву дрібняка агломерату

2

Кайстро Д. О.

КМ-02

Розробка обладнання та методики досліджень впливу факторів швидкості та конфігурації формуючих елементів на ущільнення дрібнодисперсних матеріалів

3

Котляр М. О.

МЗ-02-2

Реконструкція головного привода товстолистового стана 3000

4

Бєсєдін О. О.

КМ-02

Силові факторі та експлуатаційна надійність механізму хитання кристалізатора МБР сталі

5

Ткаченко В. В.

КМ-02

Програмне забезпечення для пошуку функцій розподілу довговічностей за методом статистичного моделювання

6

Гунченко І. Ю.

КМ-02

Методи створення обладнання для профілевигинальних станів

7

Роменський Ю. М.

МЗ-02-2

Дослідження режимів роботи інерційних само-синхронизуючих грохотів для доменних печей малого об'єму

8

Бадюлько В. А.

МЗ-04-1

Оптимальне проектування попередньо напружених листових конструкцій

9

Чмирь О. В.

ДО-05

Високо еластичне кільце ущільнення валу під впливом сил натягнення і відцентрових сил

10

Медвинський О. В.

КМ-03

Автоматизоване проектування опорних вузлів металургійних агрегатів та дослідження їх надійності

1

2

3

4

11

Саркісян А. В.

КМ-03

Застосування методів параметричної надійності при обслуговуванні прокатного обладнання

12

Оніщук Є. С.

КМ-03

Підвищення ефективності грохотів для відсіву агломерату

13

Мелешко А. В.

МЗ-03

Сучасний стан брикетування техногенних відходів в Україні та у світовій практиці

14

Рудчик В. О.

ІМО-04

Розрахунок граничних розмірів тріщин в рамках транспортуючих засобів

15

Махалов С.Г.

МЗД-04

Формування навантаженності та розрахунки на довговічність вузлів трансмісії ножиць для широколистових станів

16

Новокшонов О.А.

МЗД-04

Енергетична доцільність використання маховичного приводу на старт-стопних ножицях

17

Хомчик О.С.

МЗД-04

Конструкції механізмів зі змінним моментом інерції

18

Остапенко К.В.

МЗД-04

Конструктивні шляхи зменшення енергоємності ножиць для порізки дрібносортного прокату

19

Попов А.В.

МЗ-05-1

Дослідження працездатності робочих органів породорізальних машин

20

Філіпченков С.В.

 

МЗ-04

Дослідження міцності вилки універсального шпинделя блюмінга

21

Червінський А. Є.

КМ-04

Дослідження працездатності гідравлічного механізму пересування відрізного пристрою для труб

22

Літвінова С.В.

МЗД-04

Оцінка міцності основних деталей ножиць з одним головним валом для товстолистового стана

23

Дьомін О.Ю.

МЗД-04

Розробка трансмісії ножиць з одним головним валом для товстолистового стана

24

Гаврильченко Д.О.,

Доля О.К.,

Хомчик О.С.

МЗД-04

Розробка аналітичних основ на визначення конструктивних параметрів обладнання для розділу листового металу

25

Куриленко О.М.

МЗД-04

Оцінка надійності вузлів редуктора барабанних ножиць для сортового стана, що мають моховик зі змінним моментом інерції

 

1

2

3

4

26

Колєснікова К.О.

МЗД-04

Дослідження навантаженності та міцності базових деталей барабанних ножиць для сортового стана, що мають моховик зі змінним моментом інерції

27

Кривич Г.В.

КМ-04

Надійність трубопрокатних машин

28

Остапенко К.В. (), Голодник М.О. Приемко С.В.

 

МЗД-04

Модернізація ножиць з дуго образним ножем з приводом від двух ексцентріков широкополосного стану

 

Тематика комплекних випускних магістерських робіт у 2009 році

 

ПІБ

група

Назва роботи

1

Остапенко К.В.

МЗД-04

Оптимізація параметрів виконавчого механізма ножиць

2

Прийомко С.В.

МЗД-04

Дослідження енергосилових параметрів ножиць

3

Голодник М.О.

МЗД-04

Дослідження навантаженності вузлів ножиць

4

Новокшонов О.А.

МЗД-04

Дослідження кінематичних параметрів ножиць

5

Хомчик О.С.

МЗД-04

Оцінка надійності вузлів гідравличних ножиць

6

Махалов С.Г.

МЗД-04

Дослідження енергосилових параметрів барабанних ножиць

7

Куриленко О.М.

МЗД-04

Оцінка надійності вузлів редуктора барабанних ножиць

8

Колєснікова К.О.

МЗД-04

Дослідження навантаженності та міцності базових деталей барабанних ножиць


Тематика випускних магістерських робіту 2009 році

ПІБ

група

Назва роботи

1

2

3

4

1

Рудчик В.О.

КМ-04

Оцінка показників безпеки рамних конструкцій транспортних засобів металургійного виробництва

2

Зданевич С.С.

КМ-04

Дослідження навантаженності групового різьбового з¢єднання станини трубоправильної машини

1

2

3

4

3

Червинськи А.Є.

КМ-04

Дослідження працездатності довгоходових циліндрів у якості механізма пересування відрізних пристроїв для труб

4

Кузнецова С.С.

КМ-04

Оптимізація ремонтних періодів трубоелектрозварювального обладнання на прикладі стикозварювальної машини

5

Кривич Г.В.

КМ-04

Дослідження надійності трубоправильних машин та розробка методів їх удосконалення


Зображення

image zashita_2.jpg

Захист дипломних проєктів в 2010 р.Вгору: Студентське життя