Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

 

 

Спеціальність 051-ЕКОНОМІКА

освітньо-професійна програма:

«Інформаційні технології та моделювання в економіці»

 

 

 Спеціальність 121-ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 освітньо-професійна програма:

«Інженерія програмного забезпечення»

 

 

Спеціальність 122-КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

 освітньо-професійні програми:

бакалавр:

 «Комп'ютерні науки»

 

магістр:

 «Інформаційні - управляючі системи та технології (ІТС)»

 «Інформаційні технології проектування (ІТП)»

«Програмування вбудованих і мобільних систем (ПВМС)»

«Програмування WEB - систем (ПВЕБС)»

 

 

 

Спеціальність 126-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

освітньо-професійна програма:

 

«Комп'ютерні технології в бізнесі»

 

 

 

Спеціальність 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ  ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ 

 освітньо-професійна програма:

 «Автоматизація  та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

 

Спеціальність 029 –ІНФОРМАЦІЙНА БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

освітньо-професійна програма:

 «Документознавство та інформаційна діяльність»

 


Спеціальность 144 - Теплоенергетика

Освітньо-професійні програми:

Теплофізика

Теплоенергетика