Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Програмування вбудованих і мобільних систем (ПВМС)",
спеціальность: 122 - Комп’ютерні науки

Галузь

Навики

  • Архітектура сучасних мікроконтролерних вбудованих і мобільних  систем (ВМС), історія появи та роль у розвитку науково-технічного прогресу.
  • Програмування мікроконтролерних ВМС, а   також пов'язана з ними апаратно-програмна база.
  • Протоколи і типові схеми підключення до ВМС різних периферійних мікроконтролерних пристроїв.
  • Аппартного-програмна реалізація інформаційних технологій  автоматизації виробництва: управління різними виконавчими пристроями, обробки інформації з датчиків і т.п. - Організація процесів взаємодії ВМС з   різними вимірювальними цифровими пристроями і системами   мікроконтролерного керування;
  • Сучасне програмне забезпечення для розробки і налагодження   додатків мікроконтролерних систем ВМС.

 

Опис