Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Запрошуємо до громадського обговорення_2023

Запрошуємо до обговорення проєкту освітньої-професійної програми «Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів» підготовці фахівців на магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю 136 - Металургія. Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження та пропозиції щодо покращення програми на e-mail: kaf.tmp@metal.nmetau.edu.ua контактна особа - гарант програми д.т.н., проф. Мяновська Яна Валеріївна. Громадське обговорення завершується 13.06.2023.

проєкт ОПП "Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів"

Запрошуємо до обговорення проєкту освітньої-наукової програми «Дослідження процесів та розробка технологій в металургії» підготовці фахівців на магістерському рівні вищої освіти за спеціальністю 136 - Металургія. Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження та пропозиції щодо покращення програми на e-mail: litpro.kaf@gmail.com контактна особа - гарант програми д.т.н., проф. Іванова Людмила Харитонівна. Громадське обговорення завершується 13.06.2023.

проєкт ОНП "Дослідження процесів та розробка технологій в металургії"

Запрошуємо до обговорення проєкту освітньої програми «Технології та обладнання виробництва металів та сплавів» підготовці фахівців на бакалаврському рівні вищої освіти за спеціальністю 136 - Металургія. Просимо усіх зацікавлених осіб надсилати свої зауваження та пропозиції щодо покращення програми на e-mail: kaf.stal@metal.nmetau.edu.ua контактна особа - гарант програми д.т.н., проф. Нізяєв Костянтин Георгійович. Громадське обговорення завершується 13.06.2023.

проєкт ОП "Технології та обладнання виробництва металів та сплавів"


Додатки

proekt_opp_2023_metalurgiyni_protsesi_oderzhannya_ta_obrobki_metaliv_ta_splaviv.pdf (proekt_opp_2023_metalurgiyni_protsesi_oderzhannya_ta_obrobki_metaliv_ta_splaviv.pdf 842 kb)

proekt_onp_doslidzhennya_protsesiv_i_rozrobka_tehnologiy_v_metalurgiyi_2023.pdf (proekt_onp_doslidzhennya_protsesiv_i_rozrobka_tehnologiy_v_metalurgiyi_2023.pdf 620 kb)

proekt_opp_bakalavr_2023.pdf (proekt_opp_bakalavr_2023.pdf 1007 kb)