Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет металургійних процесів та хімічних технологій

Камкіна Людмила Володимирівна photo

Декан: Камкіна Людмила Володимирівна

Контакти:

Адреса НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, Дніпро, 40600, Україна

E-mail: kaf.tmp@metal.nmetau.edu.ua

Телефон: (+38056)746-32-15  

Металургійний факультет був заснований в 1899 році, як заводське відділення Ектарінославского вищого гірничого училища, а потім був перетворений в металургійний факультет гірничого інституту. У 1930 році факультет був включений в металургійний інститут. Деканами факультету були професори П.Г.Рубін, А.Н.Похвіснев, С.Т.Ростовцев, І.Д.Семікін, доцент В.С.Гудиновіч, член корреспонднгт АН України А.Г.Велічко, професора Іващенко В. П, Шатоха В.І. В даний час факультет очолює д.т.н., проф. Л.В.Камкіна. Структурними підрозділами факультету є: кафедра металургії чавуну (завідувач проф., Д.т.н. Тараканов Аркадій Костянтинович), кафедра металургії сталі (завідувач проф., Д.т.н. Бойченко Борис Михайлович), кафедра теорії металургійних процесів і хімії ( завідувач доц., к.т.н. Мішалкін Анатолій Павлович), кафедра металургійного палива і вогнетривів (завідувач проф., д.т.н. Старовойт Анатолій Григорович). На кафедрах здійснюється навчальна, методична, наукова та виховна робота з однією або декількома суміжними спеціальностями, спеціалізаціями.

Вся діяльність здійснюється за певними освітніми програмами:

136 Металургія за спеціалізаціями

Металургія чавуну,

Металургія сталі,

Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів;

161 Хімічні технології та інженерія за спеціалізаціями

Хімічні технології переробки твердих горючих копалин,

Хімічні технології вогнетривів, керамічних і теплоізоляційних матеріалів,

Переробка нафти і газу.
Навчально-виховний процес і наукову діяльність факультету забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів, серед яких: 10 професорів, докторів наук, 23 доцента і кандидатів наук. На факультеті працює магістратура, аспірантура, докторантура. В даний момент на факультеті навчається близько 400 студентів за двома спеціальностями і шести спеціалізаціями. Щорічний прийом студентів на перший курс становить в близько 60 осіб.
Традиційно факультет веде підготовку фахівців для зарубіжних країн. У різний період часу на факультеті навчалися студенти з Китаю, Індії, Польщі, Болгарії, Чехії та Німеччини. Зміцнюються творчі, педагогічні та наукові зв'язки з вузами Німеччини, Польщі, Швеції, Словенії та Китаю. Це обмін як лекторами, так і студентами, проведення спільних науково-дослідних робіт, науково-технічні конференції та багато іншого.
Історія становлення і подальшого розвитку металургійного факультету тісно пов'язана з іменами видатних вчених-металургів М.А Павлова, Л. М. Фортунато, А.М. Динника, М.М. Доброхотова, С.Т. Ростовцева, В.А. Каменського, В.І. Лапицького, М.Ф. Ісаенка, А.Д. Готліба, В.М. Маковського, К.Є. Реріха, В.І. Баптізманского, Ю.М. Яковлєва та ін.

З 2002 року факультет очолює професор, д.т.н. Камкина Людмила Володимирівна;

заступник декана з учбової роботи доцент Гришин Олександр Михайлович;

заступник декана з виховної роботи доцент Ісаєва Людмила Євгенівна;

секретар факультету Каширна Наталія Олександрівна.
Факультет сегодня - це перш за все висококваліфіковані кадри, обладнані аудиторії, навчальні та дослідницькі лабораторії, використання в навчальному процесі тренажерів і комп'ютерів, новітнього дослідницького обладнання, що підвищує професійну підготовку майбутніх фахівців в галузі металургії та хімічних технологій.

 

 

 Кафедри:

Кафедра теоретичних основ металургійних процесів

Кафедра металургійного палива та вогнетривів

Кафедра перекладу та іноземних мов

Кафедра металургії чавуну і сталі