Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціальность 136 - Металургія

ПРОГРАМА
вступного фахового іспиту до магістратури спеціальність 136 «Металургія»

 

Програма та приклад білету фахового іспиту до магістратури 2020р. на ОПП "Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів"

ПРОГРАМА та приклад білета вступного фахового іспиту до магістратури на ОНП "Дослідження процесів та розробка технологій в металургії"

 

Кваліфікація

Бакалавр (навчання 4 роки), магістр (навчання 1,5 року)

Навички

Бакалавр з металургії повинен уміти:

  • оцінити якість та вибрати вихідну сировину, матеріали та напівпродукти відповідно до умов металургійного виробництва;
  • вибрати технологічну схему підготовки вихідних матеріалів та обробки кінцевого продукту, типовий технологічний процес;
  • визначити типи основного технологічного обладнання для заданих умов;
  • визначити перелік технологічних операцій виготовлення або переробки металу, виходячи із існуючого металургійного устаткування;
  • проводити теоретичні дослідження фізико-хімічних процесів виробництва металу або сплаву;
  • аналізувати можливості створення простих або складних речовин у металевих твердих та рідких розчинах;
  • визначати будову і властивості металів і сплавів у газоподібному, рідкому, твердому станах і плазмі, швидкість протікання дифузійних процесів та фазових перетворень;
  • класифікувати шкідливі фактори за типом походження, впливом на довкілля, часом взаємодії з природним середовищем і визначати основні інгредієнти забруднень;
  • виконувати такі виробничі функції: проектну, технологічну, експлуатаційну, дослідницьку, винахідницьку, контрольну , економічну, організаційну, управлінську.

Опис

Чорна металургія є найвпливовішою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни. Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого значною мірою залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу.

Це одна з провідних, базових галузей народногосподарського комплексу. Для її розвитку в Україні є всі умови: величезна, компактно розміщена сировинна база (залізні, манганові руди, вогнетриви, флюсові вапняки тощо); металомістке машинобудування (споживач); густа транспортна мережа; значні водні, паливні (коксівне вугілля), трудові ресурси. Проте перспективи подальшого розвитку вбачаються у вдосконаленні виробництва, впровадження сучасних технологій, підвищенні якості продукції тощо.

Значення чорної металургії для економіки України важко переоцінити. Це пояснюється тим, що чорна металургія не тільки впливає на розвиток усіх без винятку галузей народного господарства України і є базою їх формування, але й є важливою експортоутворюючою галуззю і значною мірою визначає експортний потенціал нашої країни (на продукцію чорної металургії припадає більше 40% експорту України). З огляду на все це немає сумніву, що в умовах економічної кризи чорна металургія може виступити у ролі потяга, який, відновивши, а може навіть і збільшивши свій виробничий потенціал, зможе “підняти з колін” промисловість, а отже і економіку нашої країни.

Чорна металургія - складна галузь промисловості, до якої належать виробництва, різні за організацією і технологією: видобування і збагачення залізної і манганові руди, спікання агломерату або виробництво окатишів, виплавка чавуну, сталі та електросталі, виробництво кольорових металів, розливання сталі, ливарне виробництво, прокат чорних та кольорових металів.
Придніпровський металургійний район утворився завдяки географічному положенню – на великій водній магістралі, на перетині транспортних шляхів. Він базується на величезних запасах залізної руди Криворіжжя (руди Криворізького залізорудного басейну). Головними центрами видобутку та збагачення рудної сировини є Кривий Ріг, Марганець, Дніпрорудне; виробництва чорних металів – Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро, Кам’янське; виробництва прокату – Нікополь, Дніпро, Новомосковськ; виробництва електроферосплавів – Нікополь.

Для розвитку економіки країни необхідно, щоб її галузі були конкурентоспроможними за кордоном, а країна могла запропонувати щось зовнішньому ринку. В Україні не так багато індустрій, які дозволяють конкурувати на міжнародному ринку. Металургія - одна з них.

Чорна металургія впливає на розвиток усіх галузей народного господарства як найголовніший споживач палива й електроенергії та води. До її складу належать видобуток, збагачення та агломерація залізних, манганових і хромітових руд, виробництво чавуну, сталі, прокату, труб, метизу, випуску концентратів залізної та манганової руд, електроферосплавів, окатишів, флюсових вапняків, вогнетривів, коксу як основного виду палива, феросплавів, вторинна переробка чорних металів тощо.

Освітньо-професійні програми:

Захист металів від корозії

Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів

Технології та обладнання металургійного виробництва

Обробка металів тиском

Обробка металів тиском (магістр)

Управління, технології та обладнання виробництва та обробки металів

Комерційне супроводжування металургійної продукції (магістр)

Промислова теплотехніка

Освітньо-наукова програма «Дослідження процесів і розробка технологій в металургії»

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Литво стоматологічне, прецизійне та з неметалевих матеріалів

Технології та обладнання ливарного виробництва

Дослідження процесів і розробка технологій в металургії

Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів

Технології та обладнання виробництва металів і сплавів

Металургія

Комплаєнс металургійного виробництва / магістерський рівень