Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет якості та інженерії матеріалів

Носко Ольга Анатоліївна photo

Декан: Носко Ольга Анатоліївна

Контакти:

Адреса м. Дніпро, пр. Гагаріна, 4, к. 514, 515

E-mail: olganosko30@gmail.com

Телефон: (056)746-31-46 (fax)         

УВАГА!

 

 

Долучайтесь до конференції за посиланням:

//ust-edu-ua.zoom.us/j/86826110117?pwd=VDF2VTVDcGtYbVZ4elVXR21ib1gwdz09

Або за допомогою ідентифікатору: Ідентифікатор конференції:

868 2611 0117

Код доступу: 307232

__________________________________________________________________________________

День відкритих дверей факультету Якості та інженерії матеріалів

Зустріч 1

 

•Дата: 18.03.2023

 •Час: 11.00

 •Підключитися до конференції Zoom

 Ідентифікатор конференції: 848 5154 5410

  Код доступу: 663265

 
 
Зустріч 2
 
•Дата: 13.05.2023
 
•Час: 11.00
 
•Підключитися до конференції Zoom 
 
 Ідентифікатор конференції: 848 5154 5410
 
 Код доступу: 663265

 

 

Факультет якості та інженерії матеріалів Національної металургійної академії України заснований  наказом 134 (36) від 10.04.1931 р. по Дніпропетровському металургійному інституту і мав назву  «Технологічний факультет», після реорганізвції отримав назву Факультет якості та інженерії матеріалів.

          До складу факультету входять кафедри з високим досвідом науково-педагогічної роботи,   засновники всесвітньо відомих наукових шкіл:

          - наукової школи українських прокатників, заснованої академіком АН СРСР і АН УРСР О. П. Чекмарьовим , що вирішувала важливі теоретичні і практичні проблеми науки та виробництва, пов'язані з обробкою металів тиском;

          - дніпропетровської наукової школи термістів , засновник -  академік АН УРСР К.Ф.Стародубов;

          - дніпропетровської металографічної школи, крупного науково-дослідного центру в сучасному металознавстві;  засновник - член-кореспондент АН УРСР   К. П.  Бунін, в подальшому очолював академік НАН України Ю.М.Таран.

 

         Очолює факультет якості та інженерії матеріалів декан к.т.н., доцент Носко О.А., також для Вас працюють заступник декана к.т.н., доцент Кузьміна О.М., та методист Шаповалова Л.І.

         Головною нашою метою є підготовка висококласних фахівців, які мають глибокі знання в областях матеріалознавства, термічної обробки металів, обробки металів тиском, захисту металів від корозії та захисних покриттів, якості, стандартизації, метрології  та експертизи, затребуваних на провідних світових підприємствах.

 

ЧАС – ЗНАТИ!

 

наш GoogleClassroom

 

 На факультеті якості та інженерії матеріалів здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

     1. Перший (бакалаврський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавствоосвітньо-професійна програма «Матеріалознавство»

          -  136-Металургія,  освітньо-професійна програма «Технології та обладнання обробки металів тиском»;

          -  152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, метрологія  та експертиза».

     

     2. Другий (магістерський) рівень освіти:

 

          -  132-Матеріалознавство,

          -  освітньо-професійна програма «Прикладне матеріалознавство»;

          -  освітньо-професійна програма «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

          -  освітньо-професійна програма «Термічна обробка металів»

          -  136-Металургія,

          -  освітньо-професійна програма: «Захист металів від корозії»,

          -  освітньо-професійна програма: «Обробка металів тиском»

          - 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія».


Випускаючі кафедри факультету якості та інженерії матеріалів здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) є випускаючою за напрямом «13-Механічна інженерія» за спеціальностями   132 – Матеріалознавство (ОПП бакалаврів «Матеріалознавство», та ОПП магістрів «Композиційні та порошкові матеріали, покриття») та 136-Металургія  (ОПП бакалаврів  «Технології та обладнання обробки металів тиском» та ОПП магістрів «Захист металів від корозії»).  Здійснює підготовку фахівців для організаційно-управлінської та інженерної діяльності в галузі матеріалознавства з акцентом на композиційні та порошкові матеріали, покриття; здатних на основі наукових засад аналізувати, розробляти, оптимізувати і використовувати сучасні та перспективні технології металургійного виробництва з акцентом на процеси протикорозійного захисту, що забезпечують сталий розвиток та ресурсо-енергозбереження у металургійному виробництві.  Завідувач кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів кандидат технічних наук, професор Рослик Ірина Генадіївна.

  Сторінка Кафедри покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ ) у Facebook

 

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова (ОМТ) – є домівкою української Наукової Школи Обробки Металів Тиском. Випускники кафедри ОМТ мають високий рівень знань та хороші практичні навички у таких галузях: фундаментальні науки, інженерна підготовка, теорія, технологія та обладнання ОМТ, комп’ютерне моделювання, інформаційне забезпечення, економіка, маркетинг та менеджмент.  Здійснює підготовку за спеціальністю 136-Металургія, ОПП «Технології та обладнання обробки металів тиском» для бакалаврів, та ОПП «Обробка металів тиском» для підготовки магістрів.  Завідувач кафедри обробки металів тиском доктор технічних наук, професор Фролов Ярослав Вікторович.

 Сторінка кафедри обробки металів тиском ім. акад. О.П. Чекмарьова (ОМТ) у Facebook

 

 Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів є випускаючою та здійснює підготовку за спеціальністю 132-Матеріалознавство з ОПП «Матеріалознавство» для бакалаврського рівня освіти та за ОПП «Прикладне матеріалознавство» та «Термічна обробка металів» за освітнім рівнем «магістр». Випускники, бакалаври та магістри кафедри, отримують поглиблені знання у наступних професійних галузях: розробка нових принципів створення наноматеріалів, матеріалів, що мають заданий комплекс властивостей; розробка режимів та технологій термічної та комбінованих обробок сталей, сплавів, прогнозування властивостей металевих та композиційних матеріалів та виробів на їхній основі, що забезпечують надійну працездатність конструкцій. Виконувач обов'язків завідувача кафедри матеріалознавства та термічної обробки металів доктор технічних наук, професор Дейнеко Леонід Миколайович.

 Сторінка Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів у Facebook

 

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології є випускаючою у Національній металургійній академії, України (НМетАУ), і готує  фахівців по спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  за Освітньо-професійними програмами:  «Якість, метрологія та експертиза» за освітнім рівнем «бакалавр»;  «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» за освітньо-професійним рівнем «магістр». Високий рівень підготовки фахівців підтверджений державною акредитацією спеціальності і затребуваністю випускників підприємствами різного профілю діяльності. Випускники-бакалаври кафедри отримують поглиблені знання в наступних професійних областях: загальна металургія,  обробка металів тиском, - технічний контроль і дефектоскопія на виробництві, - комп'ютерна обробка інформації.   Випускники-магістри кафедри отримують поглиблені знання в наступних областях: системи управління якістю відповідно до стандартів ДСТУ ISO серії 9000, 14000, 27000; OHSAS 18000 і SA 8000; стандартизація і сертифікація;  метрологія;  сертифікація персоналу. Завідувач кафедри "Якість, стандартизація і сертифікація" доктор технічних наук, професор Должанський Анатолій Михайлович.

 Сторінка кафедри систем якості, стандартизації та метрології у Facebook

 

 


Кафедри:

Кафедра покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів ( ПМ і ЗМ )

Кафедра обробки металів тиском ім. акад. О.П.Чекмарьова

Кафедра матеріалознавства та термічної обробки металів

Кафедра систем якості, стандартизації та метрології