Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бібліотека інформує

 

Плекаймо нашу мову українську.

 

Мова – це величне надбання людства. Вона не лише найпотужніший засіб спілкування, знаряддя мислення, а й історія народу, необхідна умова його існування. Мова спрямована як у внутрішній світ людини, її психіку, так і в зовнішній світ природи і людських взаємин. Вона є основою зростання особистості.  Кожен, хто прагне досягти успіху, створити себе,неодмінно має володіти культурою мовлення, тобто навчитися дотримуватись усталених норм усної і писемної форм літературної мови, використовувати усі її виражальні засоби залежно від стилю, жанру, типу.

 

 Мова кожного народу неповторна і - своя;

в ній гримлять громи в негоду, в тиші - трелі солов'я.

На своїй природній мові і потоки гомонять;

зелен-клени у діброві по-кленовому шумлять.

Солов'їну, барвінкову, колосисту - на віки –

українську рідну мову в дар мені дали батьки.

Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас,

бо ж єдина - так, як мати, мова в кожного із нас!

Оксана Забужко

 

Пропонуємо до вашої уваги книги, присвячені культурі української мови, які представлені на виставці "Плекаймо нашу мову українську"

 (новий корпус бібліотеки, 2-й поверх,ЧЗНЛ).

 

«Плекаймо нашу мову українську» 

 

 

1. Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу. - К.: Спалах, 2004. - 272 с.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне тощо) в зіставленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написана в популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук. 

2. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: навчальний посібник. - К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних компетенцій. У ньому розглянуто загальні відомості з курсу культури сучасної української мови, стилістичну диференціацію сучасної української мови, специфіку професійної, наукової і ділової мови, текстові норми наукового та офіційно-ділового стилів, правила формування наукової роботи і ділових паперів. Особливу увагу приділено культурі публічного виступу, діалогу, етиці мовного і професійного спілкування. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятимуть запропоновані завдання та вправи, додатки, короткий термінологічний словник. Призначається для студенті вищих навчальних закладів. Прислужиться тим, хто прагне ефективно використовувати мовний ресурс у всіх ділових ситуаціях.   

 

                   

 

3. Коронація слова: науково-довідкове видання / керівник проекту Н.О. Струк.- К.: Світ Успіху, 2019. – 496 с.

Науково-довідкове видання «Коронація слова» на відзначення 20-річчя міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики, та творів для дітей уперше презентує читачам систематизовану інформацію про його результати як підсумок подвижницької праці засновників і меценатів – громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та команди. Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі крізь призму світоглядних переконань сучасних письменників. Надає біографічні довідки про лауреатів І-ІІІ премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю перелік дипломантів конкурсу. Видання розраховане на літературознавців, критиків, викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться українською літературою періоду незалежності України.

Адміністрація бібліотеки.

Інформаційні повідомлення


Бібліотека