Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.01

Спеціалізована вчена рада Д 08.084.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Голова спеціалізованої вченої ради: Гнатушенко Вікторія Володимирівна, д.т.н., професор.
Заступник голови: Гуда Антон Ігорович, д.т.н., професор.
Вчений секретар: Селівьорстова Тетяна Віталіївна, к.т.н., доцент.


Контакт: 
Телефон: +38 (056) 713 52 56
Tel./Fax: +38 (056) 745 41 96
E-mail: projdak@metal.nmetau.edu.ua

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 10.10.2022р. по 10.10.25р.

 

9 вересня 2021 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист докторської дисертації, яку підготував Поляков Михайло Олексійович на тему «Теоретико-множинні моделі функціональних структур інтегрованих і когнітивних систем» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Науковий керівник – Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних засобів, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запорiжжя.

Zoom конференція https://us02web.zoom.us/j/87055549757?pwd=cEhCelNrb3BNWHdmVmVwYUxmTDhKdz09
Ідентифікатор конференції: 870 5554 9757
Код доступа: 029900

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

13 травня 2021 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготувала асистент кафедри безпеки інформації та телекомунікацій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Ковальова Юлія Вікторівна на тему «Математичні моделі та методи бездротової передачі даних в мережах енергомоніторингу на об’єктах критичної інфраструктури» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науковий керівник: Бабенко Тетяна Василівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

31 березня 2021 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист докторської дисертації, яку підготував доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Бердник Михайло Геннадійович на тему «Математичні моделі та методи розв’язання узагальнених задач теплообміну тіл, що обертаються» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Науковий керівник – Гнатушенко Володимир Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

11 листопада 2020 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготував викладач кафедри інформаційних технологій Університету імені Альфреда Нобеля Ковилін Єгор Романович на тему «Модель генерації відповідей в пошукових системах на основі неструктурованої бази знань» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науковий керівник – Волковський Олег Степанович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

22 червня 2020 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготував асистент кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії Зимогляд Андрій Юрійович на тему «Математичне моделювання імпульсного перетворювача для керування термічним випаровувачем з нестаціонарним навантаженням» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник – Гуда Антон Ігорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій та систем Національної металургійної академії України, м. Дніпро.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

22 червня 2020 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготувала асистент кафедри «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна Куроп’ятник Олена Сергіївна на тему «Конструктивно-продукційні моделі природомовних текстів для виявлення запозичень у структурованих документах» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник – Шинкаренко Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро.

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

26 червня 2019 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготував старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Панік Леонід Олександрович на тему «Спеціалізовані багатокритеріальні моделі аналізу та планування неоднорідних потоків у транспортних мережах» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник – Скалозуб Владислав Васильович, доктор технічних наук, професор, декан факультету «Технічна кібернетика» (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна).

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

  

14 листопада 2018 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист докторської дисертації, яку підготував тимчасово виконуючий обов’язки завідувача відділу фізико-механічних основ гірничого транспорту Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України Кірія Руслан Вісаріонович на тему «Моделювання процесів функціонування систем конвеєрного транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Науковий консультант – Монастирський Віталій Федорович, доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу фізико-механічних основ гірничого транспорту (Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України)

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

12 квітня 2018 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист докторської дисертації, яку підготував доцент кафедри Інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України Гуда Антон Ігорович на тему «Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної ідентифікації систем з хаотичною поведінкою» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Науковий консультант – Михальов Олександр Ілліч, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем (Національна металургійна академія України)

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

Відгук третього опонента

 

12 квітня 2018 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.01 відбудеться захист кандидатської дисертації, яку підготувала асистент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» Сироткіна Олена Ігорівна на тему «Методи діагностики SCADA систем на основі m-арних кортежів та k-значної логіки» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки) на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Науковий керівник – Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

Файл автореферату

Файл дисертації

Відгук першого опонента

Відгук другого опонента

 

 

 

 


Додатки

vidguk_polyakov_atamanyuk.pdf (vidguk_polyakov_atamanyuk.pdf 3396 kb)

vidguk_polyakov_golovko.pdf (vidguk_polyakov_golovko.pdf 3879 kb)

vidguk_polyakov_rudakova.pdf (vidguk_polyakov_rudakova.pdf 760 kb)

polyakov_diss.pdf (polyakov_diss.pdf 9397 kb)

diser_kovalova_yu.pdf (diser_kovalova_yu.pdf 5667 kb)

miroshnichenko.pdf (miroshnichenko.pdf 1378 kb)

otzyv_kirichenko_1.pdf (otzyv_kirichenko_1.pdf 2809 kb)

pooyakov_aref.pdf (pooyakov_aref.pdf 1849 kb)Вгору: Спеціалізовані вчені ради