Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Група забезпечення

Гарант освітньо-наукової програми 136 "Металургія", доктор технічних наук, професор, декан металургійного факультету, професор кафедри теорії металургійних процесів та хімії НМетАУ  КАМКІНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

 

Група забезпечення_2019-2020

Група забезпечення_2020-2021Вгору: 136 - Металургія