Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси дисциплін

Філософія науки

УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯМИ

Патентно-інформаційні дослідження 

ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

ІНЖЕНЕРІЯ МАТЕРІАЛІВ

Підготовка та документування результатів наукової діяльності

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ НАНОПОРОШКІВ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ

Основи фізичної теорії механічної стабільності матеріалів

НАНОМАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Обчислювальна механіка деформівного твердого тіла

Прикладні комп'ютерні програми для проектування технологічних процесів, обладнання, об'ємно-планувальних рішень, виробництва прокату

Проектування технологічних процесів виробництва наноструктурного металопрокату методами ІПД та 3D друку

 Скінченоелементний аналіз процесів обробки матеріалів

ДЕФОРМАЦІЙНО-ТЕРМІЧНА ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВВгору: 132 - Матеріалознавство