Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

122 КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 08.084.016

Назва ОНП: Комп`ютерні науки

Здобувач: Жучий Лариса Ігорівна

Тема дисертації: Інтеграція та узгодження даних інформаційних систем залізничного транспорту онтологічними засобами

Анотація

Дисертація

Висновок

Наказ УДУНТ про склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 08.084.016 від 23.01.2023р. №16-к

Голова разової ради - Скалозуб Владислав Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Українського державного університету науки і технологій

Офіційний опонент - Глоба Лариса Сергіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та систем КПІ ім. Ігоря Сікорського

Відгук

Офіційний опонент - Досин Дмитро Григорович, доктор технічних наук, с.н.с., професор кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка» 

Відгук

Офіційний опонент - Рогушина Юлія Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу автоматизованих інформаційних систем Інституту програмних систем НАН України

Відгук

Рецензент - Горбова Олександра Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Українського державного університету науки і технологій

Рецензія

Дата і час захисту: 20 березня 2023р. о 14  годині 00 хвилин

Місце захисту: м. Дніпро, вул.Лазаряна, 2, ауд.314. 2210

Переглянути відеозапис можна за посиланням >>>

Прослухати звукозапис можна за посиланням >>>

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження доктора філософіїВгору: Разова спеціалізована вчена рада PhD