Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Технологія захисту навколишнього середовища",
спеціальность: 183 - Технології захисту навколишнього середовища

Галузь

Навики

    Підготовка фахівців з технології захисту навколишнього середовища, які володіють комплексом знань, умінь та навичок у галузі досліджень, розрахунків, проектування, оцінки небезпеки й ризиків технологічних процесів та технічних систем, що використовуються  для  захисту  навколишнього  середовища, та здатні розв’язувати спеціалізовані задачі й практичні проблеми у цій галузі. Забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності.

 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами

Опис

    Підготовка фахівців для інженерної та організаційно-управлінської діяльності в галузі захисту навколишнього середовища з акцентом на технології та устаткування з захисту довкілля, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

    Професійна діяльність в галузях техногенно-екологічної безпеки та природоохоронної сфери, інженерно-технологічної  діяльності на  промислових підприємствах та в проектних установах, у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного і екологічного нагляду.

    Можуть займати первинні посади  передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) 3111 ‑ фахівець із нетрадиційних видів енергії; 3111 ‑ фахівець з управління енергозбереженням в будівлях; 3117 - технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; 3449 ‑ державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії; 2149.2 ‑ інженер-технолог; 2149.2 – Інженер з техногенно-екологічної безпеки; 2149.2 – Інженер з охорони навколишнього середовища; 2411.2 – Екологічний аудитор; 3211 – Технік-еколог; 3439 – Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; 3449 – Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки та інш.

 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами