Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Екологія",
спеціальность: 101 - Екологія

Галузь

Навики

    Підготовка фахівців, які володіють комплексом знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування та здатних вирішувати наукові задачі та питання щодо зменшення рівня антропогенного впливу на природне середовище, розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні екологічні проблеми, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для продовження освіти та професійної діяльності.

 

Опис

    Одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної України є екологізація життєдіяльності населення і виробництва країни. Пріоритетними є нейтралізація і зменшення обсягів викидів виробництвом в навколишнє середовище забруднюючих та отруйних речовин, забезпечення екологічної безпеки продукції споживчого ринку, здійснення заходів, передбачених національною програмою раціонального природокористування і перехід до екологічно безпечної життєдіяльності людини.
   
В Україні, як і в інших країнах, переважна більшість виробництв сьогодні потребують забезпечення екологічного супроводження, яке містить широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів і способів їх реалізації.Все це зумовлює напрямки підготовки фахівців.
    
У зв'язку з виниклою необхідністю в умовах науково-технічного прогресу і руйнівних наслідків антропогенного впливу було відкрито спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

    Програма навчання розвиває перспективи отримання поглиблених знань з екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування та виконується в активному дослідницькому середовищі.

    Випускники можуть займати робочі місця у системі управління екологічною діяльністю на державному, обласному й районному рівнях; можуть бути задіяні в інститутах та проектних організаціях при розробці розділів охорони навколишнього середовища різноманітних проектів; займатися підприємництвом в екологічній галузі. Це може бути утилізація різноманітних побутових та промислових відходів, енергозбереження і ін.

    Можуть займати первинні посади  передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) 2148.2 – Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища; 2149.1 - Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи); 2149.2 ‑ Інженер-дослідник; 2149.2 ‑ інженер-технолог; 2149.2 – Інженер з техногенно-екологічної безпеки; 2149.2 – Інженер з охорони навколишнього середовища; 2211.2 – Еколог; 2211.2 – Експерт з екології; 2213.2 – Фахівець з екологічної освіти; 2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних закладів; 2351.2 - інші професіонали в галузі методів навчання; 2359.1 - інші наукові співробітники в галузі навчання; 2359.2 - інші професіонали в галузі навчання; 2411.2 – Екологічний аудитор; 2419.2 – Фахівець з економічного моделювання екологічних систем; 3211 – Технік-еколог; 3439 – Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду; 3449 – Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки та інш.

 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами
 
 
G
M
T
 
             
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами