Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Прокопенко Олена Михайлівна photo

Прокопенко Олена Михайлівна

кандидат технічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: eprok777@ukr.net

Телефон : (+38099) 523-28-36

Кімната : М 805

Прокопенко Олена Михайлівна працює в НМетАУ з 1998 року.

   Google Scholar


Навчальні дисципліни, що викладаються в НМетАУ:

  1. Техноекологiя.
  2. Соцiальна екологiя.
  3. Біологія.
  4. Основи екологічної токсикології.
  5. Хімія з основами біогеохімії.

 
Напрямок наукових праць:

Формування наукових підходів до створення енергоефективних та еко безпечних технологій переробки та знешкодження відходів.

 
Основні наукові праці:
 

1.Козлов Я.М., Сухий М.П., Сухий К.М., Прокопенко О.М. «Фотометричнi дослiдження стiльникових полiкарбонатних пластикiв з метою iх ефективного використання якостi  конструктивних елементiв сонячних колекторiв.-Технiчна теплофiзика та промислова теплоенергетика,2012р.-с.113-119.

2.Козлов Я.М., Сухий М.П., Сухий К.М., Прокопенко О.М. «Стiльни ковi полiкарбонатнi пластики – основний конструктивний елемент полiмерного сонячного колектора.» - Збiрних наукових праць Одеськоi Нац. Акад. Пищ. Технологiй.- Одесса, ОНАПТ.- 2012, вип.37, с.230-236.

3.Сухий М.П., Козлов Я.М., Прокопенко О.М. «Енергетична ефективнiсть полiмерних сонячних колекторiв на основi стiльникових полiкарбонатних пластикiв». - Труди 16 мiжнародноi конференцii/- Днiпропетровськ:НМетАУ 2011. - с.192-194.

4.Коломієць О.В., Бєляновська О.Д., Сухий К.М., Прокопепко О.М., Козлов Я.М., Сухий М.П.  Основні робочі характеристики сонячного адсорбційного холодильника на основі композитного сорбенту «силікагель/Na2SO4». - Збiрних наукових праць Одеськоi Нац. Акад. Пищ. Технологiй.- Одесса,ОНАПТ. - 2015, вип.47, с.176-181.

 
 
G
M
T
 
           
 
 
 
Звуковая функция ограничена 200 символами