Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Докторантура і аспірантура

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) через аспірантуру і докторантуру НМетАУ по спеціальностях 05.16.02 - "Металургія чорних металів" і 05.14.06 - "Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика".

 

За останні роки співробітниками кафедри підготовлено та успішно захищено наступні дисертаційні роботи:

Грес Л.П. "Удосконалювання технологи нагрівання дуття в доменних повітронагрівачах з метою енергозбереження" - дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних металів";

Рибалов А.О. "Конвективний теплообмін і енергозбереження при охолодженні арматурного прокату на дрібносортних станах" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика";

Гупало О.В. "Удосконалювання роботи печей безперервної дії прокатного виробництва з метою енергозбереження" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних металів";

Каракаш Є.О. "Удосконалення режимів експлуатації повітронагрівачів доменних печей з метою підвищення їх терміну служби і температури дуття"- дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних металів";

Воробйова Л.О. "Ефективна утилізація теплоти димових газів промислових печей у регенераторі із трубною насадкою"- дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика";

Сибір А.В. "Підвищення ефективності роботи регенеративних печей на основі вдосконалення паливоспалювальних пристроїв і режимів нагрівання злитків"- дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика";

Міленіна О.Є. "Удосконалення технології нагрівання доменного дуття шляхом утилізації теплоти димових газів повітронагрівачів" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.16.02 - "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів";

Романько Я.В. "Підвищення енергоефективності сушки та розігріву проміжних ковшів МБЛЗ шляхом удосконалення системи опалення" - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика";

Єрьомін О.О. "Розвиток наукових основ тепломасообмінних процесів при нагріванні металу і розробка методології конструювання та експлуатації промислових печей з високотемпературним підігрівом повітря" - дисертація на здобуття наукового ступеня доктори технічних наук за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика".

 

У цей час на кафедрі проходять навчання аспіранти:

Романько В.В. "Підвищення енергоефективності теплової роботи методичних нагрівальних печей шляхом удосконалення системи опалення" за фахом 05.14.06 - "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Керівник д.т.н., доц. Єрьомін О.О. (01.11.2013-31.10.2015); 

Вітер Т.О. "Розробка енергоефективних та високопродуктивних технологій безперервного розливання сортової заготовки" за фахом 05.16.02-"Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів". Керівник к.т.н., доц. Бровкін В.Л. (01.11.2014-31.10.2017);

 Дудука С.В. "Розробка теплових режимів електродугової печі з метою підвищення енергоефективності виробництва сталі" за фахом 05.16.02-"Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів". Керівник к.т.н., доц. Бровкін В.Л. (01.11.2014-31.10.2017);

Куреленко Ю.О. "Підвищення ефективності теплової роботи компактних регенераторів з насадкою радіального типу в системах утилізації теплоти" за фахом 05.14.06- "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". Керівник к.т.н., ас. Сибір А.В. (01.11.2014-31.10.2017).

 Вгору: Наукова діяльність