Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

XVIII міжнародна конференція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії – 2017»

10 – 13 жовтня 2017 р. у Національній металургійній академії України відбулася чергова XVIII Міжнародна конференція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії». Метою проведення заходу стало обговорення результатів наукових робіт, а також визначення перспективних напрямків розвитку прикладної науки і металургійного виробництва.

 

У роботі конференції взяли участь 289 осіб, серед яких 254 українських та 35 іноземних фахівців з 7 країн Світу: Польщі, Німеччини, Словаччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Греції та Узбекистану. Загалом в роботі конференції прийняли участь фахівці з 25 закладів вищої освіти та 28 наукових установ, промислових підприємств та організацій.

 

Під час роботи конференції відбулося пленарне засідання, на якому обговорювались питання сучасного стану та перспектив розвитку металургійної промисловості України та країн Західної Європи, проблеми та особливості вищої освіти України, Польщі та Німеччини, досвід, проблеми та перспективи підготовки фахівців-металургів. Особлива увага приділялася обговоренню екологічних проблем горно-металургійного комплексу Придніпров’я та проблемам екологізації вищої освіти з метою підготовки фахівців для сталого розвитку промисловості.

 

Більшу частину доповідей було заслухано під час роботи спеціалізованих секцій. Так, Секція «Теплотехніка та теплоенергетика» була присвячена загальним проблемам конструювання енергоефективних металургійних печей та експлуатації теплотехнічного обладнання, питанням моделювання теплофізичних та фізико-хімічних процесів, що відбуваються в металургійних та теплотехнічних агрегатах; обговорювалися питання конструювання та експлуатації пальникових пристроїв, що забезпечують якісне спалювання палива при одночасному зниженні шкідливих викидів в навколишнє середовище.


Під час роботи Секції «Металургія, матеріалознавство, обробка металів та інженерія виробництва» розглядалися проблеми підвищення енергоефективності металургійних технологій, питання удосконалення основного та допоміжного обладнання прокатних цехів.


Третя секція «Екологічні проблеми металургії та енергозбереження. Технології захисту навколишнього середовища» була присвячена обговоренню екологічних проблем металургійної галузі та заходів, спрямованих на зниження техногенного навантаження на довкілля. При підтримці Федерації організацій роботодавців Дніпропетровської області та керівників проекту «Зелені рішення» бізнесу -  єднання для сталого розвитку» в рамках роботи секції відбувся семінар «Екологічні аспекти металургії та енергетики. Зелені рішення щодо захисту довкілля». Метою семінару було формування у студентської молоді зацікавленості у вирішенні екологічних проблем регіону та залучення студентів до проведення наукових досліджень. За результатами обговорення, доповіді студентів, що брали участь у семінарі, отримали рекомендацію до публікації в фахових наукових виданнях.


Більшість доповідей учасників конференції, після рецензування членами наукового комітету та редакційної правки, опубліковано у колективній монографії, що складається з двох книг:

Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії : колективна монографія. У двох книгах. – Книга перша / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. – Дніпро : Нова ідеологія, 2017. – 284 с. [ISBN 978-617-7068-42-5].

Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії : колективна монографія. У двох книгах. – Книга друга / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. – Дніпро : Нова ідеологія, 2017. – 340 с. [ISBN 978-617-7068-43-2].


Видання монографії здійснено за кошти Державного бюджету згідно договору № МК/155-2017 від 22.08.2017 р. між Міністерством освіти і науки України та Національною металургійною академією України.


Зображення

image teem_2017_1.jpg

image etop46__lbr_sait1_rbr_.jpg

image etop46__lbr_25sait1_rbr_.jpg


Додатки

Книга перша.pdf (kniga_1.pdf 6313 kb)

Книга друга.pdf (kniga_2.pdf 11390 kb)Вгору: Конференції