Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія

Діяльність кафедри теплотехніки та екології металургійних печей пов'язана зі становленням і розвитком Дніпропетровської науково-педагогічної школи металургійної теплотехніки.

Підготовка інженерів за фахом "Металургійні печі" (металургів-теплотехніків) почалася в СРСР в 30-х роках ХХ століття в зв'язку з інтенсивним розвитком вітчизняної металургії.

В СРСР до 30-х років ХХ століття утворилися три центри підготовки фахівців з пічної теплотехніки: в Уральському політехнічному інституті (Єкатеринбург), в Московському інституті сталі і сплавів і в Дніпропетровському металургійному інституті. Кожен з центрів розвивався незалежно і придбав власний науковий напрям.

Кафедра газопечної теплотехніки (пізніше кафедра печей) була створена в ДМетІ в 1934 році. Її організатором і першим завідувачем з 1934 по 1941 рік був один із засновників металургійної теплотехніки, яскравий представник Дніпропетровської наукової школи професор Йосип Данилович Семикин (1898 - 1971 р.р.).

Й.Д. Семикин розробив інженерну теорію теплопровідності, теорію факела, турбулентних струменів, вніс істотний внесок у розвиток теорії і методів розрахунку променистого теплообміну, регенераторів, теплової роботи печей, заклав основи розрахунку металургійних печей, вперше застосував замкнуту методику їх розрахунку.

Основним науковим напрямком кафедри в роки індустріалізації, відповідно до потреб держави, була інтенсифікація теплових процесів в печах з метою підвищення продуктивності мартенівських і інших плавильних печей.
Подальший розвиток науково-педагогічної школи теплотехніків пов'язано з ім'ям професора, доктора технічних наук Ноя Юрійовича Тайца (1896 - 1974 р.р.), який керував кафедрою печей з 1944 по 1973 рік.

Світову популярність Н.Ю. Тайцу принесли його праці з теорії та технології нагріву стали, за розрахунками нагрівальних печей і температурних напружень при нагріванні. Він ввів в теплові розрахунки металургійних печей класичну теорію теплопровідності. Під керівництвом Н.Ю. Тайці кафедра до 60-х років являла собою висококваліфікований колектив педагогів і науковців в кількості 150 чоловік і стала найбільшою в країні за своїм профілем.

Науковий авторитет і активність співробітників кафедри в 60-ті роки були настільки помітними, що Держкомітет з чорної металургії СРСР доручає кафедрі роль головної, яка координує організацію з розробки та впровадження в промисловість безокислювального і мало окислювального нагріву стали на підприємствах країни.

Завдяки коштам, виділеним Мінчорметом СРСР для розвитку матеріальної бази кафедри, був побудований і введений в експлуатацію в 1975 році 6-ти поверховий навчальний корпус "Б". Кафедра отримала сучасну лабораторну базу та пічний зал для дослідно-промислових досліджень нових печей і їх вузлів.
Подальший розвиток кафедри печей пов'язане з ім'ям професора, доктора технічних наук Мінаєва Анатолія Миколайовича (1926 - 1988 р.р.), який керував кафедрою з 1973 по 1987 рік. За його ініціативою і під його керівництвом при кафедрі в 1965 р створюється галузева лабораторія безокислювального  і швидкісного нагріву металу. Завдяки його зусиллям і при його активній участі побудований навчально-лабораторний корпус "Б", оснащений сучасним обладнанням, тим самим була створена науково-промислова база для навчального процесу і наукових досліджень.

У період завідування кафедрою А.Н. Мінаєвим штатний склад наукових співробітників досяг свого максимального значення і становив близько 120 чоловік. У цей період під його керівництвом проводяться масштабні дослідження в області швидкісного, мало- і безокислювального нагріву металу; по кінетиці окислення, зневуглецювання і газонасичення матеріалів; створюються нові режими нагрівання матеріалів, нові конструкції печей і удосконалюються елементи пічного обладнання.

З 1987 по 2008 і з 2009 по 2012 рік кафедрою завідував професор, доктор технічних наук Губинський Володимир Йосипович. У 90-х роках під керівництвом В.І. Губинського, за допомогою спонсорів, створені два комп'ютерні класи для навчання студентів і аспірантів, обладнаних ПЕОМ сучасного рівня. Проведено навчання викладачів і наукових співробітників методам роботи з комп'ютером. Вдалося оснастити кафедру сучасної копіювальної і розмножувальної технікою, оновити обладнання навчальних лабораторій.

Починаючи з 1963 року, кафедра печей ДМетІ стає центром регулярного проведення наукових конференцій з теорії, розрахунку та конструювання металургійних печей. Ця традиція зберігається і по теперішній час.

У 2008-2009 і з 2012 року кафедрою завідує д.т.н., професор Єрьомін А.О. Єрьомін А.О. є автором понад 180 публікацій, опублікованих у реферованих журналах і збірниках наукових праць, 34 патентів України, в тому числі 3 винаходів.

До 2017 року кафедрою організовано 18 республіканських, всесоюзних і міжнародних конференцій з виданням доповідей та тез. Остання XVIII Міжнародна наукова конференція «Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії» пройшла за участю багатьох представників вузів, науково-дослідних і проектних інститутів, металургійних комбінатів України, Хорватії, Німеччини, Республіки Білорусь, Польщі та Словаччини. У конференції взяли участь більше 250 наукових і педагогічних працівників.

З 2015 року, відповідаючи європейському підходу універсальності освіти, в металургійній академії відбулося об'єднання кафедр екології та теплотехніки. Зараз кафедра має назву "Екології, теплотехніки і охорони праці" (ЕТОП).

Свою працю в виховання фахівців з металургійної теплотехніки і розвиток науки на кафедрі за всю її історію внесли 8 докторів і понад 60 кандидатів технічних наук. Починаючи з 60-х років ХХ століття метою наукових розробок кафедри, поряд з інтенсифікацією теплових процесів в печах, стає підвищення якості теплової обробки металу, ресурсо- та енергозбереження, охорона довкілля. Велику роль в промисловій реалізації наукових розробок зіграло конструкторське бюро кафедри, створене в 1965 році. За 30 років роботи було виконано 270 робочих проектів печей і їх вузлів, рекуператорів, пальників, пристроїв для охолодження прокату. Автори проектів - висококваліфіковані конструктори: С.Л. Сурядні, С.Н. Тетерядченко, С.П. Монахов.

В наш час на кафедрі створені всі необхідні умови для прояву і росту талантів. У розпорядженні студентів і викладачів наукова і навчальна література, сучасна обчислювальна техніка, лабораторно-виробнича база. Кафедра має в своєму розпорядженні багату бібліотеку, започатковану професорами Н.Ю. Тайцем, В.І. Губинським і іншими співробітниками кафедри ЕТОП.

Кафедрою видається два збірника наукових праць, які включені до переліку ВАК для видання результатів дисертаційних досліджень. Інформація про збірники праць "Металургійна теплотехніка" і "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика" приведена на сайтах http://mt.ktemp.dp.ua/index.html  та http://ttpt.ktemp.dp.ua.Вгору: Історія кафедри