Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

АКРЕДИТАЦІЯ

Кафедра готує бакалаврів за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (акредитована МОН України до 1 липня 2024 р. з підтвердженням сертифікату 2 жовтня 2017 р., копія якого додається) з профілізацією "Якість, метрологія та експертиза"; магістрів за Освітньо-професійною програмою "Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія" спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (акредитована МОН України до 1 липня 2024 р. згідно із сертифікатом, копія якого додається).

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» зі спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національній металургійній академії України згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 49-л від 11.01.2019 експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

голова комісії – Тріщ Роман Михайлович, завідувач кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації Української інженерно-педагогічної академії, доктор технічних наук, професор;

член комісії – Банзак Оксана Вікторівна, завідувач кафедри нановимірювань та вимірювальної техніки Вищого навчального закладу «Одеська державна академія технічного регулювання та якості», доктор технічних наук, доцент.

в строк з 23 січня по 25 січня 2019 р. включно розглянула подану Національною металургійною академією України акредитаційну справу та провела експертне оцінювання відповідності державним вимогам освітньої діяльності цього закладу освіти з підготовки здобувачів за освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» зі спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.


Додатки

mag-yakist__standartizatsiya__sertifikatsiya_ta_metrol.jpg (mag-yakist__standartizatsiya__sertifikatsiya_ta_metrol.jpg 2189 kb)

Сертифікат про акредитацію за магістерським рівнем за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка"

sertif152_bakmetrologiya.jpg (sertif152_bakmetrologiya.jpg 2303 kb)

Сертифікат про акредитацію за рівнем бакалавр

visnovki_ekspertnoyi_komisiyi.pdf (visnovki_ekspertnoyi_komisiyi.pdf 11453 kb)

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи

nakaz__no_49-l.pdf (nakaz__no_49-l.pdf 2926 kb)

Наказ Міністерства освіти і науки України №49-л від 11.01.2019 «Про проведення акредитаційної експертизи»

pdf-osvprogrbakryame_2019-zagsvo.pdf (pdf-osvprogrbakryame_2019-zagsvo.pdf 752 kb)

Освітня програма – «Якість, метрологія та експертиза»