Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Договір про співробітництво News icon

З нагоди підписання договору про співробітництво між Українським державним університетом науки і технологій (далі - УДУНТ) та Державним підприємством «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (далі -ДП «Дніпростандартметрологія») 15 лютого 2024 року зустрілися керівники та провідні фахівці цих організацій. Були обговорені шляхи та конкретизовані форми подальшого розвитку сумісної діяльності.

УДУНТ на зустрічі представляли Перший проректор д.т.н., проф. Анатолій РАДКЕВИЧ, проректор з наукової роботи д.т.н., проф. Юрій ПРОЙДАК та завідувач кафедри Систем якості, стандартизації та метрології д.т.н., проф. Анатолій ДОЛЖАНСЬКИЙ.

ДП «Дніпростандартметрологія» представляли Генеральний директор Олег ПІКІЛЬ, заступник генерального директора з питань метрології Катерина РУДЬКО, провідний фахівець з якості Максим БІЛОНОЖКО та помічник Генерального директора з науки к.е.н. Володимир ЧАЙКА.

Було наголошено, що у 2023-му році ДП «Дніпростандартметрологія» атестовано Міністерством освіти і науки України як наукову установу та включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

Було акцентовано на важливості сумісної науково-технічної співпраці, у тому числі, із залученням студентів УДУНТ та співробітників Сторін з урахуванням можливостей за відповідними напрямами діяльності.

Було відмічене прагнення до проведення сумісної публікаційної діяльності та наукових конференціях, участі у дослідженнях, підвищення кваліфікації співробітників, залучення професіоналів з якості, метрології та оцінки відповідності ДП «Дніпростандартметрологія» до навчального процесу в якості одного із стейкхолдерів.

Сторони обговорили можливість залучення студентів УДУНТ, у тому числі - в рамках дуальної освіти на виробничу практику та дипломування в лабораторіях ДП «Дніпростандартметрологія», а також можливість проведення екскурсій з демонстрацією використання унікальних еталонів.

Також, було здійснено продуктивний обмін досвідом щодо вирішення споріднених питань, які повстали перед Сторонами внаслідок процедур реорганізації через приєднання до УДУНТ кількох ЗВО та через приєднання до ДП «Дніпростандартметрологія» кількох державних науково-виробничих підприємств зі сфери забезпечення якості, технічного регулювання та метрології.

 

<span style="font-size: 14.0pt; ...

21.02.2024.

Вітаємо переможців!

На кафедрі Систем якості, стандартизації та метрології пройшов I тур Всеукраїнської студентської олімпіади. В олімпіаді брали участь найкращі студенти, які навчаються на кафедрі.

Визначені переможці I туру олімпіади:

Зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»:

1-е місце - Аюпов Олександр Альбертович (СТ01-23-1М);

2-е місце - Ачинович Валерія Миколаївна (СТ01-23-1М);

3-е місце - Цеховой Владислав Валерійович (СТ01-23-2М).

Зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»:

1-е місце - Комарова Анастасія Олександрівна (СТ01-20);

2-е місце - Чистякова Єлизавета Максимівна (СТ01-21);

3-е місце - Захавайло Артур Дмитрович (СТ01-21).

Зі спеціальності «Метрологія, стандартизація та сертифікація»:

1-е місце - Івахненко Анастасія Олександрівна (СТ01-22);

2-е місце - Єжова Аліна Андріївна (СТ01-20);

3-е місце - Приходько Вадим Станіславович (СТ01-22).

 Вітаємо з перемогою і бажаємо нових досягнень!

21.02.2024.

Вітаємо випускників!

У січні 2024 року на кафедрі Систем якості, стандартизації та метрології здійснено успішний захист більше 50 кваліфікаційних магістерських робіт студентів, які навчалися за акредитованою Освітньо-професійною програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Дослідження та розробки наших випускників з удосконалення систем управління якістю, інших аспектів технічного регулювання та метрології згідно рекомендацій міжнародних (ISO) та європейських (EN) стандартів були виконані для широкого кола сфер економічної діяльності України: важка та легка промисловість, транспорт, будівництво, сфера послуг, харчова продукція, фармакологія, освіта, управління тощо. Екзаменаційною комісією особливо відзначені відмінні розробки тепер вже магістрів: Луценко Я.Л., Дерешева П.П., Забуги І.О., Білої Л.А., Волкової Л.В., Козаченка В.Д., Цурикова Е.В., Іванцова С.В., Кусаєва К.Е., Кучерявої Ю.І., Гавриленка В.О. Колектив кафедри вітає всіх своїх випускників і бажає їм здоров’я, перемоги та професійних успіхів!

02.02.2024.

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2018

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2018

На кафедрі «Якість, стандартизація та сертифікація» відбулася Всеукраїнська науково-технічна студентська конференція «Молода Академія - 2018». В олімпіаді приймали участь кращі студенти 3, 4 і 5 курсів, які навчаються на кафедрі.

Колектив кафедри вітає переможців:

I місце Ползікова А.В. (МГ01-14)

II місце Іванько В.І. (СТ01-13М), Железнов Д.В. (СТ01-13М)

III місце Рябошапка О.С. (СТ01-13М), Кобелєв М.Ю. (СТ01-13М)

25.05.2018.

Вітаємо випускників кафедри "Якість, стандартизація та сертифікація"!

Як і у минулі роки теми випускних кваліфікаційних робіт було присвячено тематиці, яка стосується не тільки (і не стільки!) металургійного виробництва, а направлена на розгляд різноманітних видів діяльності. Цю тематику приведено нижче.

Теми випускних робіт бакалаврів за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (МГ01):

 1. Удосконалення методики вимірювань та експериментальні дослідження електричних властивостей суспензій;
 2. Аналіз метрологічного забезпечення процесу надання послуг з ремонту побутової електронної техніки;
 3. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні тканин з льону;
 4. Метрологічне забезпечення контролю якості квіткового насіння;
 5. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу виготовлення металообробного інструменту;
 6. Аналіз технології та метрологічного забезпечення працездатності устаткування для виробництва фанери;
 7. Аналіз метрологічного забезпечення процесу надання послуг роздрібної торгівлі;
 8. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виробництві молочних продуктів;
 9. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості виробництва чіпсів картопляних згідно з ДСТУ 4608:2006;
 10. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні цукру за ДСТУ 4623:2006;
 11. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості виробництва керамічного посуду;
 12. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні паперу за ДСТУ 4267:2003;
 13. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні вершкового масла;
 14. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні сиру;
 15. Аналіз метрологічного забезпечення при наданні готельних послуг;
 16. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу виготовлення консервів з ягід;
 17. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу виготовлення майонезу;
 18. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу виготовлення круп'яних виробів;
 19. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні напоїв;
 20. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні листового скла;
 21. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні хлібобулочних виробів;
 22. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні картонного пакування;
 23. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні цегли керамічної за ДСТУ Б В.2.7-61:2008;
 24. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні поліетиленової плівки;
 25. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні макаронних виробів за ДСТУ 7043:2009;
 26. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу перероблення сировини з полімерів;
 27. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні згущеного молока;
 28. Аналіз метрологічного забезпечення технологічного процесу виробництва консервів для дитячого харчування;
 29. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні шампуню;
 30. Аналіз метрологічного забезпечення контролю якості при виготовленні залізобетонних виробів для дорожнього будівництва.

Теми випускних робіт магістрів за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" (МГ01):

1. Удосконалення метрологічного забезпечення  діяльності підприємства з  технічного обслуговування автотранспортних засобів;

2. Удосконалення процедури проведення аудиту постачальника з урахуванням вимог ДСТУ ISO 9001:2015;

3. Вимірювання задоволеності споживачів та розробка рекомендацій з покращення діяльності підприємства, що надає послуги мобільного зв’язку;

4. Нормативне та метрологічне забезпечення виконання вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001 при наданні розважальних послуг;

5. Удосконалення метрологічного забезпеченн ...

26.06.2017.

Досягнення студентів

На кафедрі «Якість, стандартизація та сертифікація» пройшов I тур студентської олімпіади з метрології, інформаційно-вимірювальної техніки, стандартизації та сертифікації. В олімпіаді брали участь кращі студенти 3, 4 і 5 курсів, які навчаються на кафедрі.

Визначено переможців I туру олімпіади:

I місце - Колот Є.М. (МГ01-13)

II місце - Діденко С.Ю. (СТ01-12М), Руденко І.Ю. (МГ01-14)

III місце - Ползікова А.В. (МГ01-14), Сорока А.С. (МГ01-14), Железнов Д.В. (МЕ12-13)

Вітаємо з перемогою!

24.02.2017.

Вітаємо!

17 вересня 2015 р. відбувся захист дисертаційної роботи Бондаренко Оксани Анатоліївни на тему: «Прогнозування та покращання якості об’єктів через визначення раціонального рівня параметрів, що впливають на їх властивості» за спеціальністю 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.21 у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів).

26.10.2015.

Перший випуск!

У червні 2015 року здійснено перший випуск магістрів і спеціалістів за спеціальністю 8(7).05100201 – Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції.

13.07.2015.

Завершена акредитація!

30.06.2015р. на додаток до ліцензії, що отримана раниш, акредитована підготовка магістрів і  спеціалістів за спеціальністю 8(7).05100201 – Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції.

13.07.2015.

Диплом І ступеня News icon

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності нагородив Кобзаря Олексія Романовича (МЕ-09-13) та Алпаєва Євгенія Миколайовича (МЕ-09-13) за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року із спеціальності "Техногенна безпека". Керівник доцент, к.т.н. Машиністов В.Є.

15.04.2015.

Випускні роботи на міжнародному рівні News icon

Як відомо, випускна робота студента це його візитна картка. Вона показує чому навчився випускник в академії, а також говорить про професійний рівень викладачів. По ній роботодавець може судити про рівень професіоналізму кандидата. Показником якості випускної роботи служить її порівняння з аналогічними роботами в тій же області, тобто конкурс. Випускники кафедри технологічного проектування щорічно займають почесні та призові місця в різних конкурсах.

На всеросійському конкурсі випускних кваліфікаційних робіт в галузі металургії, який проводився в Національному дослідному технологічному університеті МІСІС, випускник-магістр нашої кафедри Клоноз Д.І. зайняв 1 місце. А його керівник професор Балакін В.Ф. нагороджений почесною грамотою «За творче керівництво дипломуванням». На цьому ж конкурсі студентка Гуріна Я.В. була нагороджена дипломом «За творче виконання випускної роботи».

Вітаємо випускників та викладачів кафедри з цими нагородами та бажаємо творчих успіхів.

15.04.2015.

Зверніть увагу на цю емблему! News icon

Шановні колеги!

Зверніть увагу на цю емблему!

Національна металургійна академія України

одержала свідоцтво*(? 58296, від 26.01.2015р.)

 про реєстрацію авторського права на емблему кафедри

«Якість, стандартизація та сертифікація»

 

*відповідно до Закону України "Про авторське право i суміжні права".

 

Вітаємо!

24.03.2015.

Нова спеціальність з підготовки спеціалістів та магістрів пройшла ліцензування!

Успішно завершилася процедура ліцензування підготовки фахівців і магістрів за спеціальністю 7(8).05100201 - Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції в галузі знань 0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно - вимірювальні технології.

Ліцензія: Серія АЕ ?527116, дата видачі 03.09.2014.

Вітаємо студентів, викладачів та співробітників кафедри!

18.06.2014.

Завершена акредитація!

Успішно завершилася процедура акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр за напрямом 6.051002 - Метрологія, стандартизація та сертифікация.

Сертифікат про акредитацію: Серія НД-ІІ ?0470101 від 8 липня 2014 р.

Вітаємо студентів, викладачів та співробітників кафедри!

18.06.2014.

Всеукраїнська конференція студентів і молодих учених "Молода академія - 2014"

Кафедра “Якість, стандартизація та сертифікація» в рамках Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених "Молода академія - 2014" 22 травня провела засідання секції " Якість, стандартизація та сертифікація ".

18.06.2014.

Ліцензуємо нову спеціальність з підготовки спеціалістів і магістрів!

Національна металургійна академія України (НМетАУ) листом від 14.11.2013р., ? 1/11-17484 отримала дозвіл Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю 7(8).05100201 – Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції в галузі знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології.

Виконуються відповідні заходи згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007р., ? 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» та іншими нормативними документами.

Випусковою є кафедра «Якість, стандартизація та сертифікація»факультету Матеріалознавства та обробки металів, яка має 10-тирічний позитивний досвід підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спорідненими напрямами та спеціальностями.

Перший проректор НМетАУ

проф. Іващенко В.П.

18.03.2014.

Хороший результат участі в російських конкурсах

Підбиті підсумки російських конкурсів дипломних та магістерських робіт в галузі металургії та матеріалознавства – “Металургія-2012“ та “Матеріалознавство-2012“, що їх щорічно ось уже який рік проводить поспіль проводить Національний дослідницький технологічний університет “Московський інститут сталі і сплавів“ (НДТУ “МІМіС“).

На ці конкурси у 2012 році було подано 38 випускних робіт студентів нашої академії. Нам приємно повідомити, що оргкомітет цього конкурсу прийняв рішення присудити перші місця й нагородити дипломами 7 випускників НМетАУ та їх керівників. Зокрема, переможцями стали: Денис Муха, студент групи ЛХС-07, керівник професор Л.Х. Іванова; Надія Кащенко, студентка групи ПТ-07, керівник доцент І.А. Соловйова; Роксана М’ясоїд, студентка групи МТ-06, керівник професор Л.М. Дейнеко; Ангеліна Каплуненко, студентка групи ЕП-07, керівник професор С.Б.Довбня; Ірина Жукові на, студентка групи ЕП-07, керівник доцент Т.В. Семенова; Галина Теплякові, студентка групи ІТП-07, керівник професор О.І. Михальов; Марина Стадникова, студентка групи МП-07, керівник доцент О.О. Єрьомін.

А ще 21 наш випускник та їх керівники за участь у вищеназваному конкурсі нагороджені оргкомітетом почесними грамотами.

Погодьтеся, це хороший результат. Вітаємо наших випускників 2012 року та їх керівників з таким визнанням їх заслуг!

Лариса МАРТИНОВА.

По матеріалам газети "Кадри металургії" ?? 19-20 від 30.05.13р.

24.12.2013.

Переможці конкурсу відомі News icon

Завершився конкурс на отримання премій за кращу наукову роботу серед студентів та молодих вчених, що його щороку проводить Національна Академія наук України. На цей конкурс від нашої академії було подано 13 робіт – 6 від студентів, 4 від аспірантів та 3 від молодих учених. Як результат, було отримано 4 нагороди, що є непоганим показником для такого конкурсу.

Переможцями стали: студенти групи ПТ-07 Володимир Голуб  та Анастасія Кащенко (керівник доцент І.А. Соловйова). Вони удостоєні дипломів та грошових премій.

Асистент кафедри інженерної екології та охорони праці В.В Турищев (керівник професор В.П. Бобилєв) та аспірантка кафедри матеріалознавства Катерина Черноіваненко (керівник професор С.І. Губенко) удостоєні грамот.

Вітаємо переможців конкурсу!

Лариса МАРТИНОВА.

(за матеріалами газети "Кадри металургії" ??11-12  від 28.03.2013 р.)

Докладніше про наших переможців  Володимира Голуба, Анастасію Кащенко та їх роботи читайте в розділі "Наукова діяльність - Науково-дослідна робота студентів"

16.12.2013.

Завершена акредитація!

Успішно завершилася процедура акредитації освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр за спеціальністю 8.18010010 - якість, стандартизація та сертифікація.

Вітаємо студентів, викладачів і співробітників кафедри!

03.04.2013.

Вітаємо!

Наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту ? 1048 від 26.09.2012 затверджено рішення Атестаційної колегії Міністерства про присудження Мосьпан Наталії Миколаївні наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском».

Вітаємо з досягнутим результатом, бажаємо подальших успіхів!

03.04.2013.