Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Дипломування

Реєстр

тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів і магістрів на кафедрі «Систем якості, стандартизації та метрології»

 

Спеціальність 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (Освітня програма «Якість, метрологія та експертиза» з підготовки бакалаврів та Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» з підготовки магістрів), що забезпечується кафедрою « Якість, стандартизація та сертифікація» НМетАУ, за підходами, методологією та реалізацією є загальною для всіх сфер економічної діяльності. Її конкретизація відповідних інструментів.

Тому конкретний перелік тем випускних кваліфікаційних робіт визначається галуззю їх застосування і може бути представлений лише «контурно» згідно з наведеними прикладами.

 

Для бакалаврів, що навчаються за Освітньою програмою «Якість, метрологія та експертиза» тема випускної кваліфікаційної роботи може мати варіант узагальненої редакції:

- Метрологічне забезпечення діяльності…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Нормативне та метрологічне забезпечення якості…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Вимірювальне оснащення для контролю...(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка методики (та оснащення) з  виконання вимірювань(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Оцінка відповідності (далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Експертиза та попередження прояву дефектів(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- тощо.

Нижче наведений в якості прикладу перелік оригінальних (та наближений до реальних потреб) тем випускних робіт бакалаврів:

- Метрологічне забезпечення якості виробництва кондитерських пряникових виробів;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві профілів металевих для гіпсокартонних систем за ДСТУ Б EN 14195:2015;

- Нормативне та метрологічне забезпечення якості виробництва заморожених напівфабрикатів з борошна;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві айрану;

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві горілки за ДСТУ 4256:2003;

- Метрологічне забезпечення процесу виготовлення синтетичних мийних засобів

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві  плит деревинностружкових з орієнтованою стружкою за ДСТУ EN 300:2008

- Метрологічне забезпечення контролю якості при виробництві виробів кондитерських пастильних за ДСТУ ГОСТ 6441:2003

-     Метрологічне забезпечення діяльності підприємства ТОВ «Веста Індастріал»;

-     Вимірювальне оснащення для контролю геометричних параметрів гнутих заготовок теплообмінників з титанових труб в умовах ЗАТ «Трубний завод ВСМПО-АВІСМА»;

- Методика виконання вимірювань геометричних параметрів гнутих заготовок теплообмінників з титанових труб;

-     Сертифікація випробувальної лабораторії в умовах підприємства з виготовлення автомобільних запчастин з полімерів;

- Попередження прояву дефектів за допомогою використання коерцитиметрів при технічному діагностуванні судин, що працюють під підвищеним тиском;

- Попередження  випуску бракованої продукції шляхом використання «летючого контролю» в умовах підприємства з випуску взуття;

- Зіставлення фактичних показників якості продукції з нормативними вимогами в умовах ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського»;

- Використання методу сумарного бального оцінювання при атестації персоналу в умовах підприємства, що надає послуги у готельній справі.

 

Для магістрів, що навчаються за Освітньою програмою «Якість, стандартизація, сертифікація та метрологія» тема випускної кваліфікаційної роботи може мати варіант узагальненої редакції:

- Науково-технічні основи функціонування системи якості…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка методів випробувань (засобів технічного контролю якості) при удосконаленні(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка заходів із забезпечення єдності вимірювань характеристик ……(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Використання нових (або традиційних) інструментів якості для покращення діяльності…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Планування експерименту та дослідження показників якості…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

- Розробка критеріїв оцінювання якості для  сертифікаційних випробувань…(далі визначаються конкретний вид продукції або послуги та/або організація, для умов яких здійснюється розробка);

 - Розробка методичних рекомендацій з вивчення навчальної дисципліни…(далі визначається навчальна дисципліна, для якої здійснюється розробка);

- Розробка основ системи стандартів на продукцію…виробництва…(далі визначаються предметна сфера діяльності та/або організація, та/або вид продукції, та/або технологічний процес для умов яких здійснюється розробка);

- тощо.

Нижче наведений в якості прикладу перелік оригінальних (та наближений до реальних потреб) тем випускних робіт магістрів:

- Прогнозування якості та розробка метрологічного забезпечення діяльності нового підприємства з виготовлення бетонних виробів відповідального призначення;

- Оцінка якості та розробка пропозицій з підвищення рівня компетентності персоналу щодо керування вимірюваннями відповідно до вимог ДСТУ ISO 10012;

- Оцінка ризиків і наслідків невідповідного калібрування в умовах калібрувальної лабораторії електростанції;

- Аналіз відповідності метрологічного забезпечення технологічного процесу та розробка пропозицій щодо метрологічного контролю на підприємстві з виготовлення холоднотягнутих сталевих профілів;

- Забезпечення та контроль якості робіт з утворення шляхів автотранспортного сполучення;

- Використання методології FAI при побудові системи технічного контролю якості з урахуванням вимог стандарту ISO 16949 в умовах підприємства з виготовлення фасонних пластикових труб;

- Застосування методології IDEF0 при визначенні точок контролю для процесів проектування та монтажу якісних віконних конструкцій;

- Оптимізація комплексного показника загальної якості при виготовленні тонкої штаби зі сталі 08 кп;

- Аналіз міжнародних та європейських нормативних документів на нікель та його сплави для визначення перспектив розвитку відповідної стандартизації в Україні;

- Перспективна стандартизація України щодо вимог з якості ґрунту на підставі аналізу міжнародних та європейських нормативних документів;

- Удосконалення системи управління якістю фінансової установи з використанням підходів Time-менеджменту;

- Підготовка організації з надання інформаційно-рекламних послуг до подання на здобуття Європейської премії з якості;

- Удосконалення системи управління охороною здоров'я та безпекою праці у відповідності до вимог стандарту ISO 45001 в умовах підприємства енергетичної галузі;

- Впровадження екологічного менеджменту та покращення екологічності роботи друкарського підприємства;

- Проведення внутрішнього аудиту підприємства на відповідність вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 10012;

- Використання методології аналізу небезпек і критичних контрольних точок для вимірювання ризиків підприємства з надання косметичних послуг.

-     Планування та забезпечення якості при створенні нової технології виготовлення дроту з антикорозійним покриттям;

-     Розробка системи показників ефективності навчальної організації у відповідності з Європейською моделлю ділової досконалості;

-     Реінжинірінг системи менеджменту якості при виробництві харчової продукції;

-     Узгодження критеріїв якості компанії з напрямами її інноваційного розвитку;

- Розробка методичних рекомендацій з вивчення навчальної дисципліни «Інноваційне перетворення систем якості»;

- Використання підходів «Збалансованої системи показників» для оптимізації системи метрологічної підтримки виробництва;

- Проектування наскрізної системи технічного контролю якості продукції з використанням підходів «Розгортання функції якості»;

-     Моделювання діяльності «Гуртка якості» при розв’язанні метрологічних завдань;

- Науково-технічні основи функціонування системи якості електричної енергії при її постачанні споживачам від генеруючої компанії;

-     Дослідження тенденцій розвитку систем якості в Україні;

-     Використання прийомів активізації творчості при удосконаленні систем якості;

-     Вплив виду середнього зваженого одиничних показників якості на рівень комплексного показника якості при кваліметричному вимірюванні.

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри ЯСС, протокол № 3 від 27.09.2019 р.

 

Зав. кафедри ЯСС                                                               А.М. Должанський


Додатки

grafik______zaschit_grupp_mg.doc (grafik______zaschit_grupp_mg.doc 44 kb)