Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Підготовка до акредитації-2025

Шановні студенти!

Кафедрою ТТтаАМП Нікопольського факультету УДУНТ у травні 2024 р. розпочато роботу з підготовки до дуже важливого в житті кафедри та факультету заходу - акредитації освітньо-професійної програми Металургія, за якою ви навчаєтеся. Прохання до всіх студентів (незалежно від курсу та форми навчання) надати відповіді на питання анкети "Освітня програма Металургія очима здобувачів освіти (Травень 2024)". Посилання на відповідну Гугл-форму і "паперовий" варіант анкети (для тих, хто не може скористатися гугл-формою), розіслані деканатом (Viber) по навчальних групах 28 травня 2024 р. 

13.06.2024.

Акредитація освітньо-професійної програми Металургія

Шановні викладачі та студенти!

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 16 квітня 2024 р. (протокол №9/59/, №93) було прийняте рішення про акредитацію освітньо-професійної програми "Металургія", за якою на Нікопольському факультеті УДУНТ здійснюється підготовка фахівців освітньо-професійного рівня "Бакалавр". Враховуючи дію в Україні воєнного стану та особливий режим навчання, зокрема на Нікопольському факультеті, акредитацію надано на обмежений термін (на 1 рік), до закінчення воєнних дій, в у т.з. умовному (відкладеному) форматі. Але ж за суттю - це визнання (підтвердження) спроможності факультету та його професорсько-викладацького складу забезпечувати навчання студентів в умовах, що склалися. Група забезпечення якості ОПП Металургія та адміністрація НФ вітають всіх учасників навчального процесу на факультеті! 

08.06.2024.

Робота для випускників та студентів старших курсів

Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (ПІВДЕНМАШ) - флагман ракетно-космічної промисловості України, що має у своєму розпорядженні потужні галузеві виробництва, серед яких металургійне, складальне, випробувальне, зварювальне, ливарне, ковальське та механообробне пропонує роботу випускникам та студентам старших курсів (бакалаври та магістри, можливо на неповний робочий день). Докладніше (лист від підприємства)…

24.07.2023.

Акредитація освітньо-професійної програми Металургія

Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) /протокол №2 від 21.02.2023 р., 100% голосів "ЗА"/ ОПП Металургія Нікопольського факультету УДУНТу визнана акредитованою за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, що є визнанням спроможності факультету провадити освітню діяльність за вказаною освітньою програмою. 

Це - дуже важлива подія в житті факультету, зважаючи на вкрай непрості умови роботи, що склалися. 

22.02.2023.

В університеті оголошено канікули на два тижні з 28.02.2022 по 13.03.2022

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 міністерство освіти і науки рекомендувало всім навчальним закладам припинити навчальний процес і оголосити канікули на 2 тижні. Деталі тут або за посиланням на сайт МОН України.

З урахуванням рекомендацій МОН в університеті та на Нікопольському факультеті УДУНТ оголошено канікули на два тижні з 28.02.2022 року по 13.03.2022 року. Детальніше - за посиланням на сторінку сайту УДУНТ.

01.03.2022.

Про перехід на дистанційну форму освітнього процесу з 24.02.2022

У зв’язку із введенням на території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб воєнного стану, Міністерство освіти і науки України закликало заклади освіти перейти на дистанційну форму навчання. У зверненні МОН зазначалося: «МОН закликає громадян зберігати спокій і розсудливість. Всі заклади освіти, за можливості, здійснюють навчання в дистанційній формі. Ми просимо Вас залишатися вдома».

У відповідності до рекомендацій Міністерства освіти і науки України та департаменту освіти облдержадміністрації з 24.02 2022 року, на період воєнного стану, Український державний університет науки і технологій (УДУНТ) та Нікопольський факультет, як його структурний підрозділ, перейшли на дистанційну форму освітнього процесу за розкладом занять.

 

25.02.2022.

Про перехід на дистанційне навчання з 23.09.2021

Згідно з наказом НМетАУ №64аг від 22.09.2021 "Про перехід на дистанційне навчання з 23.09.2021 по 29.01.2022 р." у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження, які визначені постановою уряду №1236 від 09 грудня 2020 року (зі змінами). Цим наказом зокрема передбачено:

1. Тимчасово з 23.09.2021 по 29.01.2022 перейти на дистанційне навчання студентів академії (до початку 2 семестру 2021-2022 н.р.). Дистанційне навчання може достроково замінитися очним навчанням в разі повернення України (Дніпропетровської області) в "зелений рівень" епідемічної небезпеки.

2. Провести зимову сесію 2021-2022 р. в дистанційному режимі. 

Відповідно до наказу доступ студентів до приміщень академії забороняється. Про терміни і порядок проведення навчання в дистанційному режимі студенти можуть дізнатися в деканаті Нікопольського факультету. Там же ж (в деканаті) студенти можуть отримати в електронному вигляді навчально-методичні матеріали з дисциплін 1-го семестру 2021-2022 н.р. (конспекти лекцій, методичні вказівки тощо) для самостійного опрацювання.

З метою раціональної організації роботи викладачів та забезпечення навчальних занять (в т.ч. на Нікопольському факультеті НМетАУ) за допомогою дистанційних технологій, студенти можуть зв'язуватися з викладачами за допомогою електронної пошти та інших засобів комунікації, що використовувалися у 2020-2021 н.р. (інструкції можна отримати в деканаті НФ). Телефони та електронні адреси викладачів для консультацій розміщені на сторінці Нікопольського факультету та сторінках кафедр.

 

05.11.2021.

Продовження дистанційного навчання з 15.11.2020 по 31.01.2021

З огляду на погіршення епідеміологічної ситуації в Україні у зв'язку з поширенням коронавируса, ректором НМетАУ був виданий наказ №88аг від 12.11.2020 "Про перехід на дистанційне навчання з 15.11.2020 по 31.01.2021 р", відповідно до якого:

1. Навчальний процес в НМетАУ (в тому числі і на Нікопольському факультеті) в дистанційному режимі буде продовжено з 15 листопада 2020 по 31 січня 2021 р.

2. Навчальні заняття забезпечуються за допомогою дистанційних технологій.

3. Зимова сесія 2020-2021 н.р. буде проведена в дистанційному режимі. Порядок проведення сесії в дистанційному режимі буде повідомлено додатково.

З метою раціональної організації роботи викладачів та забезпечення навчальних занять (в т.ч. на Нікопольському факультеті НМетАУ) за допомогою дистанційних технологій, студенти можуть зв'язуватися з викладачами по електронній пошті (отримання завдань з дисциплін та консультацій, отримання вказівок до виконання завдань, відправка виконаних завдань на перевірку і т.ін.).

Електронні адреси викладачів для консультацій розміщені на відповідних сторінках кафедр:
кафедра Теорії, технології та автоматизації металургійних процесів;
кафедра Адміністрування, управління та підприємництва;
кафедра Гуманітарних, фундаментальних і загально-інженерних дисциплін.

Керівництво ІнІФН НМетАУ

15.11.2020.

Про зміни в організації навчального процесу на Нікопольському факультеті НМетАУ

З урахуванням епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні та Дніпропетровській області, ректором НМетАУ видано наказ (від 13.10.2020 №79аг) "Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання в період 15.10-15.11.2020", відповідно до якого навчальний процес в НМетАУ, в тому числі і на Нікопольському факультеті НМетАУ в період 15.10-15.11.2020 буде здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання, без відвідування студентами академії (м Дніпро) і НФ НМетАУ (м Нікополь). У зазначений період навчальний процес буде здійснюватися викладачами кафедри з використанням елементів дистанційного навчання. Необхідні консультації (а також навчальні матеріали, завдання з вказівками до їх виконання та ін.) студенти можуть отримати від своїх викладачів за допомогою електронної пошти (див. розділ сайту "Консультації"). Електронні адреси викладачів вказані на їх персональних сторінках на сайті кафедри (розділ "Співробітники").

Про закінчення карантинних заходів буде оголошено додатково. Слідкуйте за повідомленнями на сайті НМетАУ, сторінках ІнІФН і Нікопольського факультету. Консультації з усіх питань можна також отримати у співробітників деканату (на період карантинних обмежень - телефоном, в дистанційному режимі).

15.10.2020.

Про організацію літньої сесії 2019-2020 навч. року

Керуючись листом Міністерства освіти і науки України №1 / 9-178 від 27.03.2020 та розпорядженнями керівництва НМетАУ, контрольні заходи зі студентами (здача виконаних робіт, прийом заліків та іспитів) будуть проведені викладачами кафедри з використанням технологій дистанційного навчання в період з 11.05 по 08.06. 2020 (див. нижче) відповідно до графіків навчального процесу (конкретні терміни для конкретної групи можна уточнити у співробітників деканату або викладачів відповідних дисциплін - див. розділ "Консультації")

22.05.2020.

Про роботу викладачів кафедри в період карантину

З урахуванням наказу ректора НМетАУ від 12.03.2020 №27аг "Про призупинення навчального процесу" навчальний процес в НМетАУ, в тому числі і на кафедрі (Нікопольський факультет НМетАУ) буде здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання, без відвідування студентами академії та НФ НМетАУ. Про закінчення карантинних заходів буде оголошено додатково. Слідкуйте за повідомленнями на сайті НМетАУ, сторінках ІнІФН та Нікопольського факультету. Консультації з усіх питань можна отримати у співробітників деканату та викладачів кафедри (в дистанційному режимі).

ВАЖЛИВО! У зв'язку з переходом навчального процесу в дистанційний режим найближчим часом буде змінено існуючий графік консультацій студентів викладачами кафедри у 2-му півріччі 2019-2020 навч. року. З уточненим графіком можна ознайомитися на сторінці кафедри в розділі "Консультації"

22.05.2020.