Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Про перехід на дистанційне навчання з 23.09.2021

Згідно з наказом НМетАУ №64аг від 22.09.2021 "Про перехід на дистанційне навчання з 23.09.2021 по 29.01.2022 р." у закладах освіти запроваджуються карантинні обмеження, які визначені постановою уряду №1236 від 09 грудня 2020 року (зі змінами). Цим наказом зокрема передбачено:

1. Тимчасово з 23.09.2021 по 29.01.2022 перейти на дистанційне навчання студентів академії (до початку 2 семестру 2021-2022 н.р.). Дистанційне навчання може достроково замінитися очним навчанням в разі повернення України (Дніпропетровської області) в "зелений рівень" епідемічної небезпеки.

2. Провести зимову сесію 2021-2022 р. в дистанційному режимі. 

Відповідно до наказу доступ студентів до приміщень академії забороняється. Про терміни і порядок проведення навчання в дистанційному режимі студенти можуть дізнатися в деканаті Нікопольського факультету. Там же ж (в деканаті) студенти можуть отримати в електронному вигляді навчально-методичні матеріали з дисциплін 1-го семестру 2021-2022 н.р. (конспекти лекцій, методичні вказівки тощо) для самостійного опрацювання.

З метою раціональної організації роботи викладачів та забезпечення навчальних занять (в т.ч. на Нікопольському факультеті НМетАУ) за допомогою дистанційних технологій, студенти можуть зв'язуватися з викладачами за допомогою електронної пошти та інших засобів комунікації, що використовувалися у 2020-2021 н.р. (інструкції можна отримати в деканаті НФ). Телефони та електронні адреси викладачів для консультацій розміщені на сторінці Нікопольського факультету та сторінках кафедр.

 

Інформаційні повідомлення


Кафедра теорії, технології та автоматизації металургійних процесів