Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Хохлова Тетяна Станіславівна photo

Хохлова Тетяна Станіславівна

Декан

професор

Контакти:

E-mail: kh_gipo@ukr.net

Телефон : +38 (0562) 47-18-87

Кімната : 280

Публікації в 2020-2021 навчальному році

Статті

SCOPUS та інші бази даних

1. Кривчик Л. С., Хохлова Т. С., Пінчук В. Л., Головачов А. М., Сребрянський Г. О., Носенко В. К., Загородній О. Б. Зміцнення трубопресового інструменту для виробництва корозійностійких труб нанесенням покрить аморфних сплавів. Східноєвропейський журнал передових технологій. 2021 (прийнята до публікації).

2. Столбовий В. О., Могиленець М. В., Думенко К. О., Кривчик Л. С., Хохлова Т. С., Пінчук В. Л. Використання хіміко-термічної обробки з метою зміцнення трубного інструменту для виробництва нержавіючих труб. Металургійна та гірничорудна промисловість. 2020. № 4. С. 52–71.

3. Gennady Shvachych, Ivan Pobochii, Tetyana Khohlova, Olena Kholod, Volodymyr Busygin, Dmytro Moroz. Multiprocessor Computing based Parallel Structures of Mathematical Models of Tridiagonal Systems: Proceedings of the Fifth International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT-2020) IEEE Xplore Part Number: CFP20F70-ART; Р. 1031-1035.   ISBN: 978-1-7281-4685-0

Вітчизняні

1. Ivanov I. V., Mohylenets M. V., Dumenko K. A., Kryvchyk L., Khokhlova T. S., Pinchuk V. L. (2020). Article title. Journal of Engineering Sciences, Vol. 7(1), pp. E1–E5, doi: 10.21272/jes.2020.7(1).e1. Публікація в журналі “Інженерних наук” (м. Суми, Технічний університет) “THE CARBONITRATION OF THE TOOL FOR THE STAINLESS STEEL PIPES PRESSING”; т. 7, № 2; грудень 2020.

Матеріали конференцій

1. Пінчук В. Л., Кривчик Л. С., Хохлова Т. С. Вибір зміцнюючої технології трубопресового інструмента для виробництва нержавіючих труб: матеріали VIII-ої Міжнар. наук.-практ. конф. “Modern problems in science”, (Прага, Чехія, 9–12 листопада 2020 р.). Прага. 2020. С. 699–707.

2. Хохлова Т. С., Кривчик Л. С. Використання хіміко-термічної обробки з метою покращення експлуатаційних властивостей інструмента для пресування нержавіючих труб: матеріали ХІ-ої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. “Сучасний рух науки” (Дніпро, 8–9 жовтня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 347–353.

3. Кривчик Л. С., Хохлова Т. С., Пінчук В. Л. Зміцнення трубопресового інструмента карбонітрацією. Переваги процесу в порівнянні з газовим азотуванням: матеріали ІІ-ої Всеукр. конф. “Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку”. (Дніпро, 17 грудня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 88–97.     ISBN 978-617-7891-06-1

4. Куций П.Ю., Гузенков І.М., Невесенко Ю.О., Хохлова Т.С. Розробка режиму термічної оброки штампового інструменту зі сталі 5ХНМ: матеріали ІІ-ої Всеукр. конф. “Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку”. (Дніпро, 17 грудня 2020 р.). Дніпро, 2020. С. 208–212.

5. Кривчик Л. С., Хохлова Т. С., Пінчук В. Л., Срібрянський Г. О. Зміцнення матричних кілець горизонтального трубопрофільного пресу для виробництва нержавіючих труб шляхом нанесення нанопокрить аморфних сплавів: матеріали XІІ-ої Міжнар. конф. “Молоді вчені 2021 – від теорії до практики” (Дніпро, 25 березня 2021 р.). Дніпро, 2020. С. 65–73.

6. Пінчук В. Л., Кривчик Л. С., Хохлова Т. С. Зміцнення трубного інструменту для холодної роликової прокатки тонкостінних корозійностійких труб: матеріали ХVIII-ої Міжнар. наук.-практ. конф. “Research and development results”. (Афіни, Греція, 6–9 квітня 2021 р.). Афіни, 2021. С. 186–192.

7. Пінчук В. Л., Кривчик Л. С., Хохлова Т. С., Столбовий В. О. Зміцнення інструменту для холодної роликової прокатки корозійностійких труб шляхом проведення хіміко-термічної обробки і нанесення зносостійких покрить: матеріали ХVІ-ої Міжнар. конф. “Стратегія якості в промисловості і освіті” (Варна, Болгарія, 31 травня – 03 червня 2021 р., Технічний університет).

Заявки на патент та свідоцтв на авторське право

1. Спосіб хіміко-термічної обробки трубопресового інструменту з інструментальної сталі: патент 146692 Україна. МПК (2021.01) С21D 9/22 (2006.1), C23C 8/00. Могиленець Михайло Володимирович (UA), Думенко Костянтин Олександрович (UA), Кривчик Лілія Сергійовна (UA), Хохлова Тетяна Станіславівна (UA), Пінчук Вікторія Леонідівна (UA).  Заявл. 16.10.2020; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.

Підручники, навчальні посібники, монографії, інша навчально-методична література

1. Силабус дисципліни “Проектування промислових об’єктів” (бакалаврат, 4 кредита – 120 акад. годин).

 

Публікації в 2019-2020 навчальному році

Статті

SCOPUS та інші бази даних

1. Хохлова Т.С., Кривчик Л.С., Пінчук В.Л. Удосконалення технології термічної обробки пресового інструмента для виробництва нержавіючих труб // МГП. – 2020. – № 2. – 18 с.   ISSN 2077-0545 (CD)

Матеріали конференцій

 1. Хохлова Т.С., Кривчик Л.С., Пінчук В.Л., КарповаТ.П. Інструмент для пресування нержавіючих труб і технологія його термічної обробки // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (12-14 листопада 2019 р., м.Амстердам, Нідерланди). – С. 252-258.

2. Хохлова Т.С., Кривчик Л.С. Використання хіміко-термічної обробки для покращення експлуатаційних властивостей  трубопресового інструменту // Матеріали Всеукраїнської  конференції «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» (18 грудня 2019р., Національна металургійна академія України, м.Дніпро). – С. 72-76.

3. Хохлова Т.С., Кривчик Л.С., Срібрянський Г.О. Методи підвищення зносостійкості і експлуатаційних характеристик трубопресового інструменту // Матеріали XІ Міжнародної конференції «Молоді вчені 2020 – від теорії до практики» (12 березня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро).

4. Хохлова Т.С., Кривчик Л.С., Пінчук В.Л. Шляхи термозміцнення трубопресового інструменту для виробництва неіржавіючих труб // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих вчених “Молода академія 2020” (м.Дніпро, 21-22 травня 2020 р.). – Т. 1. – Дніпро, НМетАУ, 2020.

Заявки на патент та свідоцтв на авторське право

1. Спосіб термічної обробки інструментальної сталі. № 29779/ЗУ/19 від 26.12.2019 – Автори: Хохлова .С., Кривчик Л.С., Пінчук В.Л.

 

Публікації в 2018-2019 навчальному році

Статті

SCOPUS та інші бази даних

1. Automated System Of The Complex Planning And Accounting Of Educational Establishment / Shvachych  G.G., Khohlova T.S., Karpova T.P. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня  2019. С.449-459.

2. Міжнародне співробітництво – важлива складова інтеграції українських вишів до європейського науково-освітнього простору / Хохлова Т.С., Іван В. Іванов // Матеріали XIV Міжнародної конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті», червень 2018 р., ТУ Варна, Болгарія. С.9-11.

3. Isualization Solutions Of Applied Tasks. G.G. Shvachych, T.S. Khohlova, B.I. Мoroz, I.M. Udovyk, L.F. Sushko // V Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 464-470.

4. On The Problem Of Minimizing The Slowdown Of Computations In Multiprocessor Systems. G.G. Shvachych, T.S. Khohlova, B.I. Мoroz, M.O. Alekseieiev, I.M. Udovyk // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 471-474.

5. Про структуру вищої освіти в Україні та правила написання англійською наукових ступенів та звань / Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С.357-365.

6. Информационная система автоматизации документооборота в медицинских учреждениях // Швачич Г.Г., Хохлова Т.С., Курт-Аметова А.С., Швачич А.Г. // ХV Междунар. конф. «Стратегия качества в промышленности и образовании», Варна, Болгария. 3-6 июня 2019. С. 460-464.

7. On the expediency of low metamorphic-grade coal using for injection into a blast furnace / Khohlova T.S., Stupak Yurii // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». 12-15 листопада 2018 р., Гельсінкі, Фінляндія, 2018. С. 450-452.

8. Personnel development given the specificity of enterprise`s business processes / Khohlova T.S., Stupak Yurii // Матеріали ІІ Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». 12-15 листопада 2018 р., Гельсінкі, Фінляндія, 2018. С. 195-199.