Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Матеріали для студентів

Шановні студенти!

Керівництво факультету і професорсько-викладацький склад готові надати вам будь-яку допомогу та інформацію, що допоможуть вам в навчанні та в подальшому кар'єрному зростанні. На сторінках факультету вам можуть стати в нагоді такі ресурси та інформація (активні посилання):

- освітньо-професійна програма Металургія, за якою ви навчаєтесь;

- силабуси освітніх компонент (дисциплін), які передбачені освітньою програмою;

- навчальні плани, за якими здійснюється навчальний процес за денною та заочною формами навчання;

- контактні дані викладачів, що забезпечують викладання дисциплін;

- публічна інформація (збірка нормативних документів та Положень, якими врегульовані питання щодо організації навчального процесу, прав та обов'язків його учасників тощо);

- корисні посилання для викладачів та студентів на нормативні (законодавчі) акти з питань освіти, освітні ресурси тощо.